Prešov má zrekonštruovanú budovu mestského úradu

PrešovSpravodajstvo

Projekt bol vyčíslený na viac ako 1,2 milióna eur.

Rekonštrukcia budovy Mestského úradu na Jarkovej ulici 24 v Prešove bola nedávno ukončená. Realizáciou projektu sa výrazne znížila energetická náročnosť celého objektu. Súčasťou prác bolo zateplenie celého objektu, výmena strechy, okien, dverí a klampiarskych prvkov.

„Teší ma, že sa nám podarilo budovu obnoviť s finančnou podporou Európskej únie, ktorá pokrýva až 95 percent nákladov. Vďaka rekonštrukcii ušetríme značné množstvo energie a prispejeme tak k zníženiu negatívnych dopadov na životné prostredie,“ povedala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Foto
Zrekonštruovaná budova mestského úradu / Mesto Prešov

V rámci rekonštrukčných prác sa vymenili aj svietidlá a zmodernizovala sa sústava vykurovania. Projekt zahŕňal aj obnovenie systémov chladenia a osadenie rekuperačnej jednotky. Rekonštrukcia bola vyčíslená na viac ako 1,2 milióna eur, pričom výška nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia predstavovala približne 1,1 milióna eur a samospráva prispela sumou vyše 60-tisíc eur.

Komentáre