Prešov odvolal mimoriadnu situáciu v súvislosti s migráciou

PrešovSpravodajstvo

Ďalšie zvozy sa neočakávajú.

Mesto Prešov a obec Ľubotice včera (13.11.) odvolali mimoriadnu situáciu v súvislosti s tranzitnou migráciou na svojom území.

„K odvolaniu mimoriadnej situácie sa pristúpilo z dôvodu, že pominuli okolnosti a dôvody jej vyhlásenia – záchyt a zvoz tranzitujúcich osôb na územie mesta Prešov zo strany Ministerstva vnútra SR a blížiace sa zimné obdobie. V súčasnosti je situácia stabilizovaná a ďalšie zvozy sa neočakávajú,“ uviedlo mesto.

Foto

Počas mimoriadnej situácie poskytli mestu súčinnosť členovia krízových štábov, Odbor krízového riadenia Okresného úradu a Centrum podpory. Cudzinecká polícia vykonávala zákonné administratívne úkony a mesto pomáhalo tranzitujúcim osobám po humanitárnej stránke – poskytlo základné núdzové ubytovanie a zásobovanie vrátane stravy, pitného režimu a základného hygienického minima.

Komentáre