Prešov pokračuje v obnove historického areálu. Renovuje nádvorie pred budovou PKO

PrešovSpravodajstvo

Stavebným prácam musí predchádzať pamiatkovo-archeologický výskum.

Mesto Prešov začalo renovovať nádvorie pred historickou budovou Parku kultúry a oddychu (PKO) Čierny orol. Ako informoval hovorca prešovskej radnice Vladimír Tomek, samospráva v týchto dňoch začína s realizáciou pamiatkovo-archeologického výskumu: „Mesto začalo s obnovou historickej budovy Čierneho orla ešte v roku 2018. Ošarpanú omietku nahradila úplne nová fasáda vrátane malieb a náterov kovových konštrukcií. Práce v objeme takmer 438-tisíc eur zrealizovala stavebná firma, ktorá uspela v procese verejného obstarávania. Nakoľko ide o historický objekt, zhotoviteľ postupoval podľa odporúčaní Pamiatkového úradu Slovenskej republiky s dôrazom na zachovanie architektonických detailov.“

Foto
PKO Čierny orol / TASR

Samospráva chce pokračovať v obnove historického areálu. Jeho súčasťou je aj renovácia nádvoria Čierneho orla. Ako vysvetlil Tomek, stavebným prácam musí predchádzať pamiatkovo-archeologický výskum, ktorý zrealizuje víťaz verejného obstarávania za viac ako 29-tisíc eur: „Realizácia výskumu je rozdelená na dve etapy. Prvá etapa zahŕňa terénny výskum a jej cieľom je identifikovať a preskúmať archeologické objekty na mieste navrhovanej stavby. Realizovaná bude formou dvoch ručne kopaných sond, pričom zhotoviteľ výskumu bude vychádzať aj z historických mapových podkladov. Ukončenie prvej etapy výskumu je naplánované na 15. decembra. Vyhotovená bude aj dokumentácia s návrhom postupu výskumných prác pre druhú etapu, ktorá bude prebiehať súbežne s realizáciou stavebných prác na obnove samotného nádvoria.“

PKO Čierny orol sa nachádza v historickom jadre Prešova. Objekt je zapísaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu, registri nehnuteľností národných kultúrnych pamiatok. S hlavným námestím je prepojený úzkou pasážou s nádvorím. Budova bola postavená v 40. rokoch 19. storočia a po rozsiahlom požiari v roku 1887 bola stavebne upravená v neorenesančnom štýle. Trojpodlažný objekt slúži od svojho vzniku na kultúrno-spoločenské účely a zároveň aj ako objekt mestskej reduty.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre