Prešov pripravil kompletnú žiadosť o eurofondy do dopravy, rezort ju však neschválil

PrešovSpravodajstvo

Úspešný bol iba najmenší projekt.

Jednou z oblastí, kde samosprávy najčastejšie využívajú eurofondy, je doprava. Aktuálne výzvy sú zamerané najmä na ekologický spôsob cestovania a čerpanie európskych prostriedkov je často sprevádzané aj výhodnými podmienkami. Mesto Prešov malo už v uplynulom programovacom období schválenú koncepciu plne bezemisnej verejnej dopravy. Jej súčasťou boli štyri projekty, a to výmena meniarní, rozširovanie trolejbusových tratí, výstavba depa a nákup parciálnych trolejbusov.

„Momentálne máme vo väčšine projektov už vypracované projektové dokumentácie, pri projekte nového depa máme dokonca všetky potrebné stavebné povolenia aj so zaplatenými poplatkami a pripravujeme projektovú dokumentáciu na výmenu trolejových vedení. Mesto Prešov je už v tejto chvíli pripravené začať čerpať zdroje z EÚ a naštartovať investície do verejnej dopravy vo výške zhruba 85 miliónov eur,“ uviedol hovorca mesta Michal Hudák.

Samosprávu však prekvapilo rozhodnutie ministerstva dopravy schváliť iba najmenší z projektov, a to nákup trolejbusov. Mesto tvrdí, že napriek odprezentovaným zámerom výbor rezortu o ďalších projektoch ani nehlasoval.

„Z koncepčného hľadiska nedáva schválenie iba projektu nákupu nových trolejbusov zmysel, nakoľko ich už pre zastaralú sieť meniarní a trolejového vedenia nemáme ako do siete pripájať, rovnako na nich nebudeme mať priestory na údržbu a servis. Štyri piliere našej koncepcie predstavovali určitú nadväznosť, pričom nákup trolejbusov predstavoval posledný krok, ktorý bez rozvoja tratí, depa, vedenia a meniarní nedáva zmysel,“ doplnil Hudák.

Foto
Ministerstvo schválilo iba projekt nákupu parciálnych trolejbusov / TASR

Mesto chce naďalej apelovať na ministerstvo, aby prehodnotilo aj ďalšie projekty, pričom deklaruje svoju pripravenosť realizovať ich v čo najkratšom čase. V opačnom prípade bude tamojší dopravný podnik odkázaný na nákup jazdených dízlových autobusov, prípadne na extrémne zadĺženie. V tejto súvislosti sme sa obrátili aj na ministerstvo dopravy, aby zdôvodnilo svoje rozhodnutie. To uviedlo, že mesto Prešov a jeho dopravný podnik patria medzi stabilných a dlhoročných prijímateľov dotácii z Európskej únie na modernizáciu verejnej dopravy. Hovorkyňa ministerstva Petra Poláčiková poukázala na to, že v práve ukončenom operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra boli zakúpené nové trolejbusy a realizovala sa výstavba prepojenia trolejbusových tratí:

„V rámci nového Programu Slovensko 2021- 2027 sme pripravení podporiť ďalšie zmysluplné investície do verejnej dopravy v Prešove. Všetko závisí od kvality predloženého projektového zámeru a objemu voľných zdrojov v operačnom programe. V apríli sme na zasadnutí komisie pre výber projektových zámerov schválili projektový zámer na čerpanie eurofondov na druhú fázu nákupu parciálnych trolejbusov pre mesto Prešov v hodnote 5,3 mil. eur.“

Ministerstvo dopravy pripomenulo, že v apríli zároveň vyhlásili výzvu v objeme 350 miliónov eur, kde si projekty vyberajú samosprávy. Dopravný podnik už avizoval, že chce získať peniaze na nákup nových vozidiel, na modernizáciu infraštruktúry, tarifných, informačných a dispečerských systémov.

Komentáre