Prešov sa pripravuje na nový parkovací systém

PrešovSpravodajstvo

Občania s trvalým pobytom v regulovaných zónach môžu požiadať o vydanie novej virtuálnej karty.

Metropola Šariša od januára 2021 mení svoju parkovaciu politiku. V rámci nového systému regulovanej statickej dopravy vzniknú v širšom centre mesta prvé dve parkovacie zóny. Súčasná centrálna mestská zóna sa zmení na Zónu č. 1 a Zónu č. 2. Vodiči budú mať po novom k dispozícii 1127 parkovacích miest, pričom časť z nich je určená pre Prešovčanov s trvalým pobytom v regulovaných zónach, ktorí už môžu požiadať o vydanie novej virtuálnej parkovacej karty.

Foto
V meste je aj 10 nových parkovacích automatov / Mesto Prešov

Ako vysvetlil hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, jednorazové platby za parkovanie bude možné uhradiť prostredníctvom SMS, cez aplikáciu eParkio, alebo aj v 10 nových parkovacích automatoch, ktoré budú okrem klasickej platby v hotovosti akceptovať aj bezkontaktnú platbu kartou:

„Moderné parkovacie automaty, ktoré budú napájané pomocou solárnej energie, už pribudli v centre mesta. Do konca roka 2020 však budú fungovať pôvodné parkomaty. Pri kúpe parkovacieho lístka v nových automatoch už budú vodiči zadávať aj evidenčné číslo svojho vozidla. Automaty totiž budú prepojené s kontrolným systémom Mestskej polície. V rámci Zóny 1 a 2 je už osadená aj väčšina zo 104 nových dopravných značiek so 134 dodatkovými tabuľami.“

Baštová ulica sa zmenila na jednosmernú od prešovského skateparku až po výjazd na Tkáčsku ulicu. Jarkova, Suchomlynská a Baštová sa zokrúhlili, čím sa vytvorilo 22 nových parkovacích miest.

 

Foto
Príprava na zavedenie novej parkovacej politiky / Mesto Prešov

Vybavenie parkovacej karty

Prešovčania s trvalým pobytom v regulovanej zóne majú nárok na parkovaciu kartu na prvé auto za 20 eur na rok.

„Formulár so žiadosťou o vydanie virtuálnej parkovacej karty je k dispozícii na web stránke mesta www.presov.sk v sekcii Ako vybaviť. Správne vyplnenú žiadosť s povinnými prílohami je potrebné zaslať e-mailom na adresu parkovanie.presov@presov.sk. Údaje následne spracujú zamestnanci, ktorí spravujú nový parkovací systém a žiadateľovi zašlú e-mail s vygenerovaným príkazom na úhradu. Po pripísaní platby na účet mesta bude žiadateľovi vygenerovaná virtuálna parkovacia karta, ktorú užívatelia nájdu v mobilnej aplikácii eParkio,“ dodal Tomek.

Formuláre so žiadosťou o vydanie virtuálnej parkovacej karty sú k dispozícii aj v tlačenej forme v Klientskom centre Mestského úradu na Jarkovej ulici č. 26, pričom vypísaný formulár s povinnými prílohami je možné odovzdať aj osobne v klientskom centre.

Komentáre