Prešov si pripomína 775. výročie prvej písomnej zmienky

PrešovHistória

Ide o pamätný deň metropoly Šariša.

Pred 775 rokmi vznikla prvá písomná zmienka o meste Prešov. Konkrétne pochádza zo 7. novembra 1247 a je ňou listina uhorského kráľa Belu IV. Prešov je v texte uvedený ako Epuries, teda latinizovanou podobou maďarského názvu Eperjes.

„Územie mesta bolo kontinuitne osídlené už od 8. storočia nášho letopočtu. Počiatky stredovekého Prešova sa spájajú s rozptýlenými osadami, ktoré ležali na terasách po oboch stranách Torysy a boli osídlené slovanským a maďarským etnikom. Z nich sa postupne formovalo budúce stredoveké mesto Prešov,“ uviedol hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

Foto
Pred 775 rokmi vznikla prvá písomná zmienka o meste Prešov / Mesto Prešov

7. november je pamätným dňom metropoly Šariša. Tomek doplnil, že vývoj osady napredoval, a to aj napriek tomu, že bol poddanskou dedinou, ktorá patrila k panstvu Hradu Šariš:

„Prílev nových nemeckých kolonistov v polovici 13. storočia, ktorých pozval kráľ Belo IV. po tatárskom vpáde, mal veľký podiel na premene trhovej osady na mesto. Prvá písomná zmienka o Prešove je spojená práve s nemeckými osadníkmi. V listine zo dňa 7. novembra 1247 kráľ Belo IV. reaguje na sťažnosť cistercitských mníchov z Bardejova, ktorí obvinili prešovských Nemcov z toho, že odstránili hraničné kamene ich pozemkov a nahradili ich falošnými. V texte je osada Prešov uvedená pod menom Epuries.“

Komentáre