Prešov vstúpi do nového roka v rozpočtovom provizóriu. Primátorka nepodpísala uznesenie k rozpočtu

PrešovSpravodajstvo

Z decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva nepodpísala Turčanová okrem rozpočtu aj ďalšie dve schválené uznesenia.

Foto
Prešov vstupuje do nového roka v rozpočtovom provizóriu, primátorka nepodpísala uznesenie o schválení rozpočtu na rok 2022 / TASR

Mesto Prešov vstúpi do nového roka v rozpočtovom provizóriu. Primátorka mesta Andrea Turčanová totiž nepodpísala uznesenie o schválení rozpočtu na rok 2022. Ten na svojom zasadnutí 15. decembra schválilo mestské zastupiteľstvo s viacerými zmenami oproti pôvodnému návrhu. Prijaté uznesenie je ale podľa primátorky zjavne nevýhodné a jeho výkon pozastavila.

S rovnakým zdôvodnením nepodpísala ani poslancami schválené uznesenia o pláne investičnej výstavby na budúci rok. Z dôvodu údajnej nezákonnosti tiež nevyhovela schválenej zmene uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúcej sa odmeny konateľa spoločnosti Prešov Real, s.r.o.

Radnica predložila na rokovanie návrh budúcoročného rozpočtu na úrovni necelých 91,4 milióna eur, čo bolo o zhruba 13,2 milióna eur menej ako výška predchádzajúceho schváleného rozpočtu. V asi štvorhodinovej diskusii k schváleniu rozpočtu podali poslanci viacero pozmeňovacích návrhov. Výšku rozpočtu, ktorý obsahoval aj viacero presunov položiek, zvýšili na viac ako 93,1 milióna eur. So schválenými zmenami sa ale primátorka nestotožnila a uznesenie nepodpísala. Takto schválený rozpočet považuje za nevýhodný a neodrážajúci skutočné očakávané príjmy mesta.

„Aj tento rok sa nám totiž vypomstilo zarátanie predpokladaných príjmov z predaja nehnuteľností, s ktorými sa pôvodne počítalo v schválenom rozpočte na rok 2021. Táto položka pritom bola v priebehu roka, od 1.1.2021 do 15.12.2021, plnená len na necelých 46 percent, čo predstavuje výpadok v mestskom rozpočte v objeme takmer 1,07 milióna eur oproti predpokladaným príjmom,“ zdôvodnila Turčanová.

Foto
Aj tento rok sa nám totiž vypomstilo zarátanie predpokladaných príjmov z predaja nehnuteľností, s ktorými sa pôvodne počítalo v schválenom rozpočte na rok 2021, tvrdí Turčanová / TASR

Ďalšou prekážkou podľa nej je, že rozpočet, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo, nereflektuje vo výdajovej časti požadované výkony vo verejnej doprave, ktoré vo verejnom záujme zabezpečuje Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP). „Už teraz však predpokladáme, že v roku 2022 bude potrebovať DPMP transfer v objeme viac ako sedem miliónov eur na výkony vo verejnej doprave,“ upozornila Turčanová.

Pripomenula, že v roku 2020 mestu v rozpočte chýbalo na výkony vo verejnej doprave viac ako 2,6 milióna eur. Stratu vo verejnom záujme museli DPMP doplatiť sčasti z rezervného fondu vo výške necelých 1,37 milióna eur a sčasti z návratnej finančnej výpomoci úradu vlády vo výške 1,3 milióna eur.

V tomto roku mesto zaplatilo DPMP za výkony vo verejnej doprave z vlastných zdrojov viac ako 3,6 milióna eur. „Zvýšené náklady na verejnú dopravu v meste, v objeme ďalších viac ako 3,12 miliónov eur, sa nám podarilo vykryť vďaka zostávajúcej časti vládneho úveru, ktorý sme tak kompletne vyčerpali, pričom toto rozhodne nie je cesta, ktorou sa chceme ďalej uberať,“ zdôraznila primátorka, podľa ktorej bola ďalším dôvodom nepodpísania predmetného uznesenie oblasť odpadového hospodárstva.

„V poslancami schválenom rozpočte okrem toho nie sú kryté ani zvýšené náklady spojené s likvidáciou odpadu, a preto by nebolo možné podpísať zmluvy,“ vysvetlila.

Primátorkou nepodpísané ostalo aj uznesenie so schváleným plánom investičnej výstavby na budúci rok. Oproti pôvodnému návrhu poslanci vynechali 200-tisíc eur na odstránenie dvoch lávok pri Lesíku delostrelcov, ktoré sú v havarijnom stave. Znížili tiež plánované výdavky na rekonštrukciu mosta Škultétyho z 2,6 na 1,6 milióna eur. Tieto prostriedky pritom previedli na obnovu nákupného centra Centrál. Schválili aj 1,55 milióna eur na investičnú výstavbu pre výbory mestských častí, ktoré v pôvodnom návrhu neboli. Naopak, z neho vyškrtli 900-tisíc eur ako rezervu na elimináciu havarijných stavov objektov vo vlastníctve mesta.

Foto
Primátorka neodobrila ani zmenu uznesenia z októbrového zasadnutia týkajúcu sa účtovnej závierky mestskej spoločnosti Prešov Real, spravujúcej nebytového priestory v meste / TASR

„Plne si uvedomujem, že v meste Prešov potrebujeme investovať oveľa viac, ako bolo počítané v navrhovanom pláne investičnej výstavby. Len v rámci školských zariadení je potrebná investícia do opravy budov v objeme približne 3,5 milióna eur. Okrem toho, potrebujeme rekonštruovať napríklad nákupné stredisko Centrál a ďalšie verejné objekty. Nie je však možné vziať jeden milión eur z už rozbehnutého verejného obstarávania na rekonštrukciu mosta Škultétyho. Táto investičná akcia totiž má byť krytá úverom a presun milióna eur z tejto položky na iný účel by bol v rozpore s už schváleným uznesením, ktoré sa týka odsúhlasenia spomínaného investičného úveru,“ odôvodnila nepodpísanie tohto uznesenia Turčanová.

Primátorka neodobrila ani zmenu uznesenia z októbrového zasadnutia týkajúcu sa účtovnej závierky mestskej spoločnosti Prešov Real, spravujúcej nebytového priestory v meste. Spor nastal s odsúhlasením odmeny pre konateľa spoločnosti vo výške 7 000 eur, ktorá bola jednou z troch častí rozdelenia takmer 65-tisícového zisku spoločnosti.

Primátorka rozhodnutím jediného spoločníka tejto obchodnej spoločnosti, vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia, schválila po októbrovom zasadnutí zastupiteľstva účtovnú závierku s tým, že rozhodnutie neobsahovalo schválenie odmeny konateľovi. „Mám zato, že je vykonateľné,“ uviedla primátorka. Odmena má poputovať do rezervného fondu.

Poslanci sa toto rozhodnutie snažili zvrátiť a na decembrovom zasadnutí namiesto odporúčajúceho charakteru predchádzajúceho uznesenia ním tentoraz zaviazali primátorku zrušiť jej predchádzajúce rozhodnutie jediného spoločníka a schváliť rozdelenie zisku podľa poslaneckého návrhu, aj s odmenou konateľovi.

„Zmenu uznesenia som nepodpísala, nakoľko som presvedčená, že primátor a mestské zastupiteľstvo (MsZ) majú v zákone o obecnom zriadení vyrovnané postavenie, a teda MsZ nie je nadradené primátorovi a nemôže mu ukladať úlohy, ani ho zaväzovať k vykonaniu nejakých činností. Mestské zastupiteľstvo môže primátora o niečo žiadať, respektíve mu niečo odporúčať,“ dodala Turčanová.

Zdroj: SITA

Komentáre