Prešovčan Peter Manko sa ako jediný Slovák zúčastnil akcie venovanej biodiverzite Kaukazu

PrešovZaujímavosti

Odborníci skúmali najmä flóru a terestrické a vodné bezstavovce.

V centrálnom Veľkom Kaukaze v Gruzínsku sa uskutočnilo významné medzinárodné podujatie, ktorého sa ako jediný Slovák zúčastnil Peter Manko z Katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove (FHPV PU). Zároveň tak prispel nielen k poznaniu tamojšej biodiverzity, ale aj k spropagovaniu riešených projektov a samotnej Prešovskej univerzity. Ekológovia FHPV PU sa tak spolupodieľajú na objavovaní nových druhov, pričom prinášajú aj nové kontakty a možnosti medzinárodnej spolupráce a účasti na rôznych projektoch.

Manka do Gruzínska  pozvala Ilia State University na akciu s názvom BioBlitz. Ako informovala hovorkyňa Prešovskej univerzity Anna Polačková, toto podujatie je jedným zo série bleskových prieskumov biodiverzity vybraného územia. „BioBlitz je udalosť, ktorá sa zameriava na  identifikáciu čo najväčšieho počtu druhov v určitej oblasti počas krátkeho časového obdobia,“ vysvetlil Manko s tým, že podujatia sa zúčastnil spolu s 25 odborníkmi z Nemecka a 25 vedcami a študentmi z Gruzínska. Druhú fázu absolvovali aj odborníci z Francúzska a Maďarska.

Foto
BioBlitz / PU

Účastníci podujatia sa venovali prieskumu biodiverzity Národného Parku Kazbegi a jeho okolia, predovšetkým v regióne Mccheta-Mtianeti. Spoločne skúmali najmä flóru a terestrické a vodné bezstavovce. Jednotlivé tímy realizovali prieskumy relatívne samostatne, vzhľadom na ekologické nároky študovaných taxonomických skupín. „Napriek premenlivému počasiu sa mi podarilo odobrať vzorky z približne sedemdesiatich lokalít, z ktorých niektoré sa nachádzali v nadmorskej výške viac ako tritisíc metrov nad morom, priamo pod ľadovcami a snehovými poliami štvortisícoviek aj dominanty tohto regiónu, hory Kazbeg,“ uviedol Manko.

Súčasťou akcie bol zber materiálu pre ďalší výskum či série prednášok a prezentácií. Ako dodala Polačková, výsledky doterajšieho výskumu skupiny prešovských ekológov a realizované projekty boli dobrým základom pre diskusie o ďalších spoločných podujatiach a medzinárodných projektoch, čo potvrdil aj Manko: „Veríme, že sa spoločným úsilím zainteresovaných strán podarí dosiahnuť udržateľnosť výskumu v oblasti Kaukazu, ale tiež prispieť k úspešnosti univerzity pri získavaní medzinárodných projektov a k skvalitneniu vedecko-výskumných výstupov pracoviska.“

Terénne a laboratórne práce sa realizovali formou vedeckej výučby, pričom prešovskí ekológovia tak získali a vytriedili hodnotný biologický materiál, ktorý bol na základe dohody legálne prevezený na pôdu Prešovskej univerzity. „V laboratóriách našej katedry a partnerských zahraničných inštitúcií v spolupráci s kolegami a študentmi prebehne v rámci realizácie projektu KEGA jeho determinácia. Výsledkom budú hodnotné publikácie, ktoré sa spolu s výsledkami získanými vďaka projektu Medzinárodného Vyšehradského fondu stanú súčasťou výsledkov riešenia týchto projektov,“ uzavrel Jozef Oboňa z Katedry ekológie FHPV PU.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

Komentáre