Prešovčania nesúhlasia s výstavbou nových bytových domov na Sekčove

PrešovSpravodajstvo

Jednou z ich výhrad je demolácia detského ihriska.

Na prešovskom sídlisku Sekčov, konkrétne na uliciach Vihorlatská a Magurská, oproti obchodnému centru, majú vzniknúť nové viacposchodové obytné vežiaky. Súkromná spoločnosť EKOPRIM, ktorá je výlučným realizátorom výstavby, však potrebovala prístup na pozemok mesta.

„Spoločnosť EKOPRIM realizuje výstavbu polyfunkčného komplexu na pozemkoch v jeho výlučnom vlastníctve. Časť mestského pozemku potrebuje za účelom riešenia a vybudovania vstupu do tohto komplexu. Uvedený pozemok na ulici Magurská o výmere približne 110 metrov štvorcových bol predmetom rokovania mestského zastupiteľstva,“ povedal pre Rádio Košice Roman Kazimír z Mestského úradu v Prešove.

Foto
Na Sekčove majú vzniknúť nové viacposchodové obytné vežiaky (Ilustračná fotografia) / Google Maps

Voči výstavbe sa ale obyvatelia sídliska búria. Výsledkom je aj petícia, pod ktorú je momentálne podpísaných takmer 200 občanov. Jednou z výhrad obyvateľov je demolácia detského ihriska, ktoré sa nachádza na pozemku. Spoločnosť ale vo svojom stanovisku uviedla, že ihrisko nahradí z vlastných nákladov:

„V roku 2018 bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Výstavbou bytových domov spoločnosť EKOPRIM plne rešpektuje všetky povinnosti vplývajúce z právnych predpisov a plní všetky podmienky, ktoré sú jej uložené. Už v územnom rozhodnutí nám bola uložená povinnosť presunúť detské ihrisko na naše náklady a podľa pokynov mesta vybudovať k nemu prístup a zabezpečiť výsadbu zelene.“

Spoločnosť taktiež uviedla, že sa v uznesení mestského zastupiteľstva Prešova zo 6. júla zaviazala vybudovať ďalšie športovisko pre obyvateľov danej lokality, a to na vlastné náklady. K tomuto je, samozrejme, potrebná súčinnosť mesta Prešov a jeho predstaviteľov.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre