Prešovčania spísali petíciu za výstavbu cesty v lokalite Grófske

PrešovSpravodajstvo

Investori si prehadzujú zodpovednosť za projekt.

Občianske združenie Náš Prešov vyzbieralo viac ako 1400 podpisov za výstavbu dvojpruhovej komunikácie v lokalite Grófske - Jutra v katastrálnom území prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová a obce Fintice. Nová komunikácia má prepojiť rýchlostnú cestu R4 s cestou prvej triedy pri letisku v Nižnej Šebastovej.

„Petíciu podpísalo 1 406 občanov. Minulý týždeň sme ju odovzdali na Prešovský samosprávny kraj a mesto Prešov a tento pondelok bola odoslaná na NDS, SSC a ministerstvo dopravy,“ uviedol predseda združenia René Polačok.

Združenie spustilo petíciu, pretože všetkých päť potencionálnych investorov si podľa neho navzájom prehadzuje zodpovednosť za výstavbu.

„Problém je v tom, že nikto z týchto piatich, ktorých sme oslovili, nechce vytvoriť projektovú dokumentáciu, bez ktorej sa nemôže táto komunikácia stavať,“ zdôraznil člen združenia Ján Benko.

Ďalší člen združenia Ján Fecko doplnil, že komunikácia by mohla slúžiť aj na napojenie vznikajúceho priemyselného parku a vzniknúť pri nej by mohlo aj parkovisko pre cintorín či záchytné parkovisko pre MHD a integrovanú dopravu.

„V jednotlivých hodnoteniach je uvedené, že po dobudovaní obchvatu mesta Prešov sa nijako nezníži intenzita na Sídlisku Sekčov a takisto nedôjde ani k žiadnemu zníženiu, ale možnože ešte k zvýšeniu na uliciach Vranovská a Bardejovská, pokiaľ nebude táto komunikácia postavená,“ upozornil Benko.

Dodal, že nová komunikácia by zvýšila intenzitu dopravy medzi križovatkami Fintice a Veľký Šariš o 5 000 vozidiel denne:

„To znamená, že o tento počet sa výstavbou zníži počet áut v uliciach mesta Prešov.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Ministerstvo dopravy uviedlo, že privádzač Grófske nikdy nebol súčasťou investičného plánu NDS:

„Vznikol ako výsledok plánovania samosprávy, teda mesta Prešov. Keďže tento privádzač má charakter cesty III. triedy, jeho prípravu, výstavbu aj financovanie by mal zabezpečiť VÚC, nie štát, respektíve NDS. Samozrejme, NDS je pripravená poskytnúť plnú súčinnosť,“ vysvetlila hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.

Všetky mosty pred a za budúcou mimoúrovňovou križovatkou Prešov - východ (Fintice) sú podľa ministerstva technicky riešené tak, aby sa tam v budúcnosti dali vybudovať pripájacie a odbočovacie pruhy. Hovorca mesta Prešov Michal Hudák v reakcii uviedol, že radnica nerozumie vyjadreniu ministerstva dopravy o tom, že privádzač Grófske nikdy nebol súčasťou investičného plánu:

„Variant počítajúci s týmto privádzačom bol súčasťou CBA analýzy, ktorú si dalo vypracovať samotné ministerstvo. Rezort dopravy teda o takomto riešení v predmetnom úseku uvažoval už vo fáze posudzovania nákladov a výnosov pri investícii. Nehovoriac o tom, že variant rátajúci s privádzačom Grófske bol vyhodnotený ako najrýchlejšie návratná investícia s najväčším prínosom pre región a s týmto výsledkom sa úplne stotožňujeme.“

Mesto podľa hovorcu považuje túto navrhovanú cestu za veľmi dôležitú a rovnako vníma ako dôležité aj všetky stretnutia a iniciatívy, ktoré sa o ňu zasadzujú. Samotné mesto však nedisponuje finančnými možnosťami túto cestu postaviť.

„Táto komunikácia by podľa logiky ministerstva prepájala dve štátne cesty bez akéhokoľvek pripojenia na ďalšie komunikácie v správe mesta. Máme za to, že tento privádzač by mal byť investíciou štátu, či už skrz SSC alebo NDS a nie investíciou finančne poddimenzovaných samospráv,“ doplnil hovorca mesta.

Na potrebu realizácie komunikácie upozorňoval priamo na ministerstve aj Prešovský samosprávny kraj. Uviedol, že žiadal o doplnenie tejto stavby k R4 už pri príprave druhej etapy severného obchvatu mesta, čo sa ale nestalo.

„Napriek tomu by bolo viac než nerozumné pre tento stavebný objekt spomaľovať začiatok výstavby druhej etapy obchvatu mesta Prešov, ktorý sa už začal realizovať na jeseň 2023,“ priblížila hovorkyňa kraja Daša Jeleňová s tým, že z pohľadu financovania by malo podľa kraja ísť o vyvolanú investíciu štátu.

Ani kraj však podľa nej nemá finančné prostriedky na to, aby mohol financovať takúto finančne náročnú stavbu.

 

Zdroj: SITA

Komentáre