Prešovská katedrála ukrýva unikátnu kópiu Turínskeho plátna

PrešovZaujímavosti

Je jednou z mála na svete.

Blížiaca sa Veľká noc je najväčším kresťanským sviatkom. Veriaci vstúpili do takzvaného Svätého týždňa, počas ktorého si pripomínajú umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. A práve s týmito tajomstvami súvisí jedna z najvýznamnejších relikvií.

Turínske plátno je látka, ktorá je približne 4,4 metrov dlhá a 1,1 metov široká. Je to plátno, do ktorého podľa evanjelia bolo zavinuté telo Ježiša Krista, keď bol pochovaný do hrobu. Evanjeliá konkrétne hovoria presne o tom, že sv. Jozef z Arimatey, bohatý človek, prišiel spolu s Nikodémom a poprosili o telo Ježiša Krista, ktoré následne, ako hovorí presne evanjelium, bolo zavinuté do plátna a uložené do nového hrobu vytesaného do skaly,“ uviedol pre Košice Online hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.

Ide teda o ľanovú plachtu, ktorá váži 2,5 kilogramov. Turínske plátno je známe svojimi nevysvetlenými odtlačkami a škvrnami, ktoré pripomínajú tvár a telo mŕtveho muža s ranami po bičovaní a ukrižovaní. Zároveň podľa Pavlišinoviča zodpovedajú opisom biblických evanjelistov:

„Vidno naozaj tie krvavé stopy po korunovaní tŕňovou korunou, bičovaní, prebodnutých rukách a nohách a takisto je tam krvavá stopa, ktorá vytekala z prebodnutého boku.“

Foto
Kópia Turínskeho plátna je uložená v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove / KOŠICE ONLINE

Za a proti

Pôvod a vzhľad Turínskeho plátna skúmajú nielen historici, ale aj teológovia. Existujú teda argumenty za aj proti pravosti tejto relikvie. Na krosnách, ktoré sa používali v Sýrii, sa tkalo jedličkovým stehom tri na jeden. Takýmto spôsobom vzniklo aj Turínske plátno, pričom tento druh stehu zväčšoval kvalitu a cenu látky. To podľa odborníkov svedčí o tom, že ho kúpil Jozef z Arimatey, o ktorom sa v Biblii píše, že bol zámožným a bohatým mužom, čo potvrdil aj Pavlišinovič:

„Boli urobené viaceré analýzy, rôzne výskumy, uhlíkové datovania. Niektoré možno prinášajú rozporuplné výsledky, ktoré však môžu spočívať aj v tom, že toto plátno počas 2000 rokov bolo vystavené rôznym vplyvom, či to bol požiar, ktorý mohol zmeniť uhlíkovú štruktúru plátna, alebo následné hasenie vodou.“

Turínske plátno obsahuje vlákna indickej bavlny, ktorá sa v minulosti používala na Blízkom východe, ale nie v Európe. Zároveň boli na ňom v roku 1978 objavené nápisy vrátane Ježiš Nazaretský, trest smrti či cisár Tiberius. Židia v prvom storočí nášho letopočtu zvykli klásť zomrelým na oči mince. Odtlačok leptónu, čiže platidla sa razil v rokoch 29 – 30. Pavlišinovič skonštatoval, že existenciu tohto artefaktu potvrdzujú aj dokumenty zo 6 – 8 storočia:

„Na tom plátne sú v istých obdobiach urobené rôzne záplaty, ktoré ako keby chceli z úcty vyplniť celé plátno, aby nebolo narušené nejakými dierami alebo prepáleninami. Preto aj rôzne výskumy možno vychádzajú pochybne a skôr datujú toto plátno práve do toho obdobia, kedy boli tie požiare, čo môže znamenať pozmenenú uhlíkovú štruktúru toho plátna.“

V Biblii sa však píše, že Ježiš mal na hlave šatku, ktorá by však bránila vzniku podoby Turínskeho plátna, ako ho poznáme dnes. Laboratóriá, ktoré v roku 1988 použili uhlíkovú metódu C14, tvrdili, že Turínske plátno pochádza zo stredoveku. V roku 2000 sa však preukázalo, že skúmali tie časti relikvie, ktoré boli opravované záplatami.

Originál je vystavovaný iba každých 25 rokov, teda počas jubilejných rokov. Svätý Otec František, tým, že ho poznáme ako spontánneho človeka a mnohokrát robí nepredvídateľné veci, o čom sme sa mohli presvedčiť aj pred polrokom, tak práve pár rokov dozadu mimoriadne poprosil tých, ktorí spravujú originál Turínskeho plátna v Turíne, aby bolo vystavené. Vtedy bolo Turínske plátno na niekoľko dní znova vystavené a v roku 2025, keď bude jubilejný rok, tak znova by malo byť vystavené,“ povedal Pavlišinovič.

Foto
Turínske plátno je známe svojimi nevysvetlenými odtlačkami a škvrnami / TASR

Prešovský poklad

Táto relikvia sa od roku 1578 nachádza v talianskom Turíne. Koncom 17. storočia bola vystavená v bočnej kaplnke tamojšej katedrály. Pavlišinovič pripomenul, že verejnosť ju však môže obdivovať len sporadicky:

„Cirkev každé štvrťstoročie ustanovuje jubilejný rok, s ktorým sú spojené rôzne odpustky a duchovné milosti. Práve aj v tomto milostivom roku, kedy aj veriaci zvlášť sú pozývaní k obnove svojej duchovnej cesty za Ježišom Kristom, aby im napomohlo v duchovnom putovaní, tak je príležitosť, že môžu vycestovať aj do Turína, uctiť si a vidieť originál. Považujeme ho za relikviu, teda niečo, čo sa dotklo Ježišovho tela.“

Na svete však existuje jej niekoľko kópií, pričom jedna z nich sa nachádza v neďalekom Prešove.

Naša prešovská Katedrála sv. Jána Krstiteľa dostala tento dar, teda vernú kópiu Turínskeho plátna, v roku 2003 od spoločnosti Amkor. Je to spoločnosť, ktorá sa nazýva Priatelia východných cirkví a keďže gréckokatolíci sme východná cirkev, tak práve táto spoločnosť, ktorá sídli v Turíne, sa rozhodla, že vyrobí v roku 2003 tri kópie, ktoré budú podarované do určitých miest. Tak sa rozhodlo, že jedna kópia bude v Jeruzaleme, ďalšia kópia prišla k nám do Prešova a ďalšia kópia bola podarovaná do Litvy, do mesta Vilnius. Myslím si, že tie dobré priateľské vzťahy, ktoré sme mali so spoločnosťou Amkor, tak nejako rozhodli. Spomínam si, že som bol v tom čase v seminári, bol som bohoslovec. Približne dva roky predtým, než to plátno prišlo k nám, tak zbor bol spievať v Turíne viaceré naše byzantské krásne skladby. Práve aj ten koncert nejako zapôsobil, vytvorili sa priateľské vzťahy, preto sme boli hneď medzi prvými, ktorí sme dostali túto kópiu,“ vysvetlil Pavlišinovič.

Kópia Turínskeho plátna je uložená v Katedrále sv. Jána Krstiteľa na Hlavnej ulici v Prešove. Pavlišinovič dodal, že tento gréckokatolícky chrám je otvorený aj počas dňa, takže nielen veriaci, ale aj návštevníci môžu prísť kedykoľvek obdivovať tento unikát:

„Po vstupe do katedrály, Turínske plátno je uložené v takom presklenom obale a je umiestnené na pravej strane, v prednej časti. Je stále osvetlené. Zároveň sú tam napísané aj rôzne vysvetlivky k jednotlivým bodom, ktoré sa nachádzajú na tom plátne, aby ten, ktorý si príde jednak uctiť kópiu Turínskeho plátna a zároveň sa možno aj niečo dozvedel o tom, kto je tam vyobrazený, aké sú tam stopy na osobe Ježiša Krista.“

Komentáre