Prešovská nemocnica pomôže s výučbou študentov medicíny

PrešovSpravodajstvo

Zároveň bude mať vlastnú rehabilitáciu.

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove sa bude podieľať na výučbe budúcich lekárov. Podpísala totiž zmluvu o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia s Lekárskou fakultou (LF) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ). Výučbu spúšťajú v tomto akademickom roku na internej, kardiologickej, chirurgickej a urologickej klinike.

„Zriadenie kliník je odpoveďou na rastúcu potrebu praktickej výučby študentov medicíny a výrazom uznania vysokej odbornosti našich lekárok, lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov v praxi i vo výskume,“ uviedol riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník.

Fakultná nemocnica je jediným koncovým zdravotníckym zariadením v Prešovskom kraji. Organizácia, obsah a rozsah výučby sa bude riadiť študijným programom pre príslušný študijný odbor. Na praktickej výučbe sa budú podieľať zamestnanci nemocnice.

„Veríme, že je to prelomové obdobie prešovskej medicíny, a že sa novovzniknuté kliniky stanú kvalitnými výučbovými základňami poskytujúcimi možnosť nadobudnúť hodnotné vedomosti a praktické zručnosti na dnešnej úrovni lekárskej vedy. Tým prispejú k aplikácii získaných teoretických a praktických poznatkov v každodennej medicínskej praxi a stanú sa bázou vedeckého výskumu,“ dodal riaditeľ.

Foto
Na praktickej výučbe sa budú podieľať zamestnanci nemocnice / facebook.com/fnsppresov

Dodal, že významne sa tak skvalitní výchova mladých lekárov i úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V nemocnici zároveň sprevádzkovali pracovisko fyziatrie, balneólogie a liečebnej rehabilitácie, ktoré tam chýbalo 18 rokov.

„Trvalo to celých sedem rokov, kým sa vybudoval nový tím lekárov, fyzioterapeutov, masérov a ostatného zdravotníckeho personálu pod vedením Ingrid Dzurňákovej,“ doplnil Šarník.

Pracovisko bude poskytovať včasnú a komplexnú následnú rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť pacientom pri pretrvávajúcej funkčnej disabilite – zdravotnom postihnutí, zhoršení pohybovej aktivity, stability, koordinácie, mobility až imobility, nesebestačnosti v bežných aktivitách bez obmedzenia veku.

„Poskytovanie následnej rehabilitačnej starostlivosti bude zabezpečené ambulantnou formou, včasnou rehabilitáciou pri akútnom lôžku, ako aj ústavnou formou na samostatnej rehabilitačnej jednotke, ktorá bude súčasťou oddelenia dlhodobo chorých,“ uzavrel riaditeľ.

 

Zdroj: TASR

Komentáre