Prešovská samospráva za milión eur rozšírila kapacitu ďalšej materskej školy

PrešovSpravodajstvo

Budova je energeticky úspornejšia.

Mesto Prešov investovalo viac ako milión eur do rekonštrukcie materskej školy (MŠ) na Važeckej ulici. Samospráva takýmto spôsobom vytvorila lepšie podmienky nielen na výučbu, ale aj na hranie a zábavu detí a predškolákov. Prioritou mesta bolo predovšetkým rozšíriť kapacitu škôlky a budovu obnoviť tak, aby bola nielen energeticky úspornejšia, ale aby sa vytvorilo estetické a moderné prostredie na skvalitnenie výučby pre deti. „MŠ na Važeckej ulici nutne potrebovala rekonštrukciu a veľmi ma teší, že sa nám ju aj úspešne podarilo zrealizovať. Verím, že z vynovenej škôlky majú radosť nielen deti, ale aj ich rodičia a učiteľky,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Foto
MŠ na Važeckej ulici / Mesto Prešov

Kapacita škôlky sa prehodnotením dispozičného riešenia a prepojením niektorých miestností rozšírila o 23 detí. Súčasťou projektu bolo aj zateplenie, výmena okien, rekonštrukcia osvetlenia a vykurovacieho systému či inštalácia núteného vetrania. Zároveň sa znížila spotreba energie o približne 322-tisíc kWh. „V rámci rekonštrukcie objektov s učebňami pre deti i hospodárskej budovy boli zateplené obvodové steny, vymenené vonkajšie parapety, výťah, zateplila a opravila sa strecha a vymenili sa aj klampiarske a zámočnícke prvky. Pribudli nové sociálne zariadenia, vrátane obkladov a dlažieb, ale aj nové panelové vykurovacie telesá, osvetlenie, okná a dvere,“ informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová s tým, že pri rekonštrukcii budovy sa dbalo aj o vizuál fasády.

Škôlka zároveň spĺňa podmienku bezbariérovosti. V areáli MŠ pribudlo aj nové detské ihrisko s multifunkčnou zostavou a protišmykovým povrchom, so šmykľavkou, detskou besiedkou, počítadlami a pieskoviskami. Samospráva na projekt získala finančné prostriedky z dvoch zdrojov, a to z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkové náklady boli v objeme viac ako jeden milión eur. Poskytnutá výška nenávratného finančného prostriedku bola vyše 950-tisíc eur. Zvyšné náklady financovalo mesto Prešov z vlastných zdrojov.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre