Prešovská univerzita chce priblížiť vedu deťom

PrešovSpravodajstvo

Mnohé deti sa už v mladom veku rozhodujú o svojom budúcom povolaní, návšteva univerzity im v tom môže pomôcť.

Prešovská univerzita v Prešove spoločne s mestom Prešov pracujú na projekte, ktorý má priblížiť vedu žiakom prešovských základných škôl. Iniciátormi tejto myšlienky boli primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová a rektor Prešovskej univerzity Peter Kónya. „Táto aktivita vzišla z nášho spoločného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo začiatkom kalendárneho  roka, kedy sme s pani primátorkou riešili možné formy spolupráce, a táto sa nám javila ako veľmi vhodná,“ priblížil rektor Peter Kónya. Ako doplnil, mnohé deti sa už v mladom veku rozhodujú o svojom budúcom povolaní, a preto verí, že návšteva univerzity im môže pomôcť zorientovať sa v tom, čomu sa chcú následne venovať, prípadne, akým smerom sa budú ďalej uberať.

„Prešovská univerzita je často cieľom mnohých žiakov prichádzajúcich z prešovských základných škôl. Deje sa to aj na základe predošlej skúsenosti či už počas Prešovskej detskej univerzity, Týždňa vedy a techniky alebo rôznych exkurzií, na ktorých sa žiaci môžu hravou formou dozvedieť o aktivitách univerzity,“ uviedla primátorka Andrea Turčanová, ktorá si váži korektnú a vždy ústretovú spoluprácu s vedením univerzity. „Všetko, čo spoločne robíme je, verím, prínosom pre rozvíjanie našich budúcich generácií,“ dodala primátorka.

Foto
Prvým krokom k rozvoju načrtnutej spolupráce bolo stretnutie riaditeliek a riaditeľov prešovských základných škôl s vedením univerzity / Marcel Mravec AVS CCKV PU

Prvým krokom k rozvoju načrtnutej spolupráce bolo stretnutie riaditeliek a riaditeľov prešovských základných škôl s vedením univerzity. „Naša predstava spočíva v tom, že univerzita by v pravidelných intervaloch vypracovala plán akcií, ktoré by boli určené na popularizáciu vedy. Hravou a pútavou formou by sme ju následne, nad rámec školských osnov, prezentovali mladším vekovým kategóriám,“ vysvetlil rektor Kónya na stretnutí so zástupcami základných škôl, ktorí si na univerzite mali možnosť detailne pozrieť výskumné centrá.

V rámci prehliadky navštívili Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka, ktorým Prešovská univerzita rozšírila svoje odborné pracoviská o 5 laboratórií, ako aj Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti, zameriavajúce sa na výskum v oblasti fonetiky a fonológie, jazyka masmédií, prekladu, tlmočenia a detskej reči. Nechýbala ani obhliadka Centra excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu, či návšteva najnovšieho pracoviska so špičkovou prístrojovou a laboratórnou technikou – UNIPOLABu, slúžiaceho prevažne výskumu v oblasti prírodných vied, v ktorom budú mať žiaci možnosť vidieť názorný princíp fungovania niektorých mechanizmov.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

Komentáre