Prešovská univerzita kvôli koronavírusu zmenila harmonogram akademického roka

PrešovKoronavírus

Zmeny sa týkajú aj študentov končiacich ročníkov.

Prešovská univerzita (PU) v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu pristúpila k zmene harmonogramu akademického roka. Napriek tomu, že sa výučba v súčasnosti realizuje dištančnou formou, pri niektorých predmetoch bude potrebné ju doplniť aj prezenčne. Univerzita z tohto dôvodu predĺžila výučbovú časť letného semestra, a teda aj skúškového obdobia.

„V záujme vytvorenia vhodných podmienok bola výučbová časť semestra pre nekončiacich študentov predĺžená do 15. júna 2020 (bez zmeny časovej dotácie jednotlivých predmetov), skúškové obdobie bolo predĺžené do 31. júla 2020, pričom jeho začiatok ostal nemenný, a teda trvá od 11. mája 2020. Termín odovzdania záverečnej práce bol posunutý do 15. mája 2020, pričom štátne skúšky začnú 1. júna 2020,“ uviedla pre Košice Online hovorkyňa PU Anna Polačková.

Foto
Športové študijné programy budú musieť byť doplnené aj prezenčnou výučbou / TASR

Úvodné hodiny semestra boli realizované prezenčne a v prípade potreby bude súčasná dištančná forma doplnená o časť kontaktnej výučby. Ak si povaha predmetu nebude vyžadovať prezenčné stretnutie, vyučujúci začnú s hodnotením študentov. Avizované zmeny sa týkajú aj študentov končiacich ročníkov.

„Študentom končiacich ročníkov bol predĺžený termín na odovzdanie záverečných prác, nakoľko im môžu vzniknúť problémy s dozberom dát, zároveň sa im predĺžilo skúškové obdobie. V ich prípade sa termín ukončenia výučby nemenil, nakoľko študenti končiacich ročníkov majú skrátený semester a polovicu výučby už realizovali prezenčne. Termín začiatku štátnych skúšok bol taktiež posunutý, to však nebude mať vplyv na termín ukončenia štátnych skúšok,“ dodala Polačková s tým, že PU zároveň zrušila všetky akademické, vedecké a kultúre podujatia, konferencie či zasadnutia samosprávnych orgánov, komisií a rád.

 

Autorka: JANA TOMAŠKOVIČOVÁ

 

Komentáre