Prešovská univerzita ponúka seniorom sedem nových študijných programov

PrešovSpravodajstvo

Jedným z nich je aj medicína súčasnosti - liečivé a aromatické rastliny.

Prešovská univerzita (PU) v Prešove v novom akademickom roku ponúka seniorom vzdelávanie na Univerzite tretieho veku (UTV). Uchádzači budú môcť okrem osvedčených programov študovať napríklad aj liečivé a aromatické rastliny alebo bezpečnosť v premávke. Ako informovala hovorkyňa PU Anna Polačková, UTV je záujmovo-vzdelávacia inštitúcia, ktorá je primárne orientovaná na seniorov, ale je otvorená aj pre ľudí v preddôchodkovom veku. Na PU vznikla v roku 2006, pričom jej chod zabezpečuje Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania.

Foto
Absolvent UTV / Marcel Mravec AVS CCKV PU

Štúdium na UTV doposiaľ ukončilo tisíc absolventov a v súčasnosti sa vzdeláva takmer tristo študentov. „Dlhodobo najobľúbenejšími odbormi medzi študentmi sú praktické záhradkárstvo, starostlivosť o zdravie, anglický jazyk, geografia sveta alebo akýkoľvek odbor z histórie,“ uviedla koordinátorka UTV PU Stanislava Šuščáková s tým, že univerzita rozširuje aktuálnu ponuku štúdia o sedem nových odborov, a to veľké civilizácie, medicína súčasnosti - liečivé a aromatické rastliny, španielčina pre začiatočníkov, ruský jazyk a kultúra, právo, digitálna komunikácia v živote seniorov a študijný odbor bezpečne v premávke.

Jedným zo zaujímavých programov je aj medicína súčasnosti - liečivé a aromatické rastliny. „Na úvod sa oboznámime s ekológiou, následne prejdeme na rôzne pestovateľské postupy, zberové a pozberové metódy úprav liečivých a aromatických rastlín. Pri každej rastline si povieme kde rastie, kedy a aké časti sa zberajú a ako ju vieme následne spracovať a využívať vo svoj prospech,“ skonštatoval vyučujúci odboru Peter Petruška. UTV sa snaží vhodným spôsobom sprostredkovať vedecké poznatky vo vybraných odboroch starším ľuďom a tým, ktorí sa nemôžu z rôznych dôvodov aktívne zapájať do každodenného pracovného procesu.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

Komentáre