Prešovská univerzita spolupracuje s technologickou univerzitou v Číne

PrešovSpravodajstvo

Obe strany podpísali memorandum o porozumení.

Prešovská univerzita (PU) v Prešove prehlbuje spoluprácu s technologickou univerzitou v Číne. V uplynulých dňoch sa prorektor pre vedu, umenie, šport a akreditáciu PU Gabriel Paľa v metropole Šariša stretol s profesorkou Sing Ťien-chua z Inštitútu čínskych štúdií z univerzity Fu-ťien v Číne. Cieľom stretnutia bolo dohodnúť konkrétne kroky, ktoré budú smerovať k obsahovému napĺňaniu vzájomnej spolupráce.

Univerzity podpísali memorandum o porozumení v apríli tohto roka. Hlavným zámerom je angažovanie sa v spoločných akademických a vedeckých aktivitách, príprava vzdelávacích materiálov, moderných učebných metód či mobilít nielen pedagogických a výskumných pracovníkov, ale aj študentov. „Naša univerzita má veľký záujem spolupracovať s PU v oblasti mobility študentov a pedagógov, spoločného školenia záverečných prác či spoločných výskumných projektov a publikácií,“ uviedla Sing Ťien-chua, ktorá je momentálne na dvojtýždňovom výskumnom pobyte na PU.

Foto
Stretnutie so Sing Ťien-chua / PU

Ak sa chcú univerzity dostať do najvyššej kategórie, potrebujú isté percento zahraničných študentov, vzhľadom na to, že od počtu prijatých zahraničných študentov sa odvíja financovanie čínskych univerzít zo strany ich ministerstva školstva, čo potvrdila aj  Sing Ťien-chua: „Sme pripravení poskytovať štipendiá pre zahraničných študentov a vychádzať im maximálne v ústrety. Okrem semestrálneho a dvojsemestrálneho štúdia môžeme na našej univerzite pripraviť pre študentov aj štúdium v dĺžke dvoch až šiestich týždňov vo forme letnej školy.“ Univerzita v prípade záujmu môže ponúknuť aj základy čínskeho jazyka a kultúry.

„Pevne verím, že sa naša spolupráca rozvinie a bude prínosná jednak na úrovni tvorby vedecko-výskumných tímov, prípravy spoločných výskumných projektov, ale bude prospešná aj pre našich študentov a tvorivých pracovníkov,“ skonštatoval Paľa.

„Spolupráca s týmto partnerom a inými v Číne a juhovýchodnej Ázii sa javí byť nielen ako zaujímavo-exotická, ale aj perspektívna. V tejto časti sveta je veľa študentov, ktorí si hľadajú možnosti štúdia v Európe, pričom Slovensko je finančne dostupnejšie ako konkurenčné univerzity na západe,“ povedal Michal Valčo z Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU, ktorý bol hlavným iniciátorom nadviazania spolupráce s čínskou univerzitou. Obe strany sa dohodli, že počas výskumného pobytu Sing Ťien-chua na PU dôjde k sérii stretnutí, na ktorých sa dohodnú konkrétne kroky k napĺňaniu obsahu memoranda. PU v súčasnosti spolupracuje s 85 inštitúciami v 20 krajinách.

 

Zdroj: TASR


 

Komentáre