Prešovská univerzita ukončila rekonštrukciu športovej haly za vyše 1,3 milióna eur

PrešovSpravodajstvo

Budova sa využíva na výučbu študijných programov či na extraligové a ligové zápasy.

Športová hala Prešovskej univerzity (PU) bola po rozsiahlej rekonštrukcii za viac ako 1,3 milióna eur opätovne spustená do prevádzky. Realizácia projektu priniesla energetickú úsporu pri prevádzke haly, čím sa zníži negatívny vplyv na životné prostredie. Ako informovala hovorkyňa PU Anna Polačková, rekonštrukciu haly sa po počiatočných problémoch s pôvodným zhotoviteľom stavby podarilo dokončiť a plne sprevádzkovať.

„Športová hala bola postavená na pomedzí rokov 1992 – 1993. Zub času a výber dostupných materiálov spôsobil, že postupne došlo k jej morálnemu a fyzickému opotrebeniu a k neefektívnosti prevádzky z hľadiska nákladov. Preto bolo potrebné realizovať opravy súvisiace s udržaním funkčnosti tejto budovy,“ uviedol prorektor pre stratégiu a marketing PU Peter Adamišin s tým, že vzhľadom na náročnú a rozsiahlu investíciu univerzita hľadala spôsob, ako tento projekt financovať: „Na rekonštrukciu haly sa nám podarilo získať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie, konkrétne z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Primárnym cieľom bolo trvalé zníženie energetickej náročnosti objektu, čo povedie k významnému zníženiu produkcie skleníkových plynov a zvýšeniu kvality životného prostredia.“

Foto
Športová hala / PU

V rámci rekonštrukcie sa zároveň odstránili poruchy obalových konštrukcií. „Došlo k zatepleniu obvodového plášťa a strechy, k výmene okien, k obnove kotolne, v ktorej je inštalovaná nová technológia pre výrobu tepla prostredníctvom tepelných čerpadiel. Nová technológia je využitá aj pre vzduchotechniku, klimatizáciu a rekuperáciu,“ povedala technička investičnej výstavby PU Darina Gajdárová. Súčasťou projektu bolo aj osadenie nových osvetľovacích telies v celej budove, riadené osvetlenie v časti nad hracou plochou a nový zdroj výroby elektrickej energie prostredníctvom fotovoltaických panelov.

Objekt počas pracovného týždňa využíva predovšetkým Fakulta športu PU na výučbu akreditovaných študijných programov a na tréningový proces univerzitných športových klubov. „V rámci Fakulty športu ide najmä o výučbu atletiky, športových hier ako basketbal, volejbal, futbal, hádzaná, futsal či florbal, ako aj športových špecializácií atletiky, basketbalu, volejbalu a hádzanej. V priestoroch haly sa nachádza aj gymnastická telocvičňa, ktorú využívame na výučbu gymnastiky,“ skonštatoval dekan Fakulty športu Pavel Ružbarský s tým, že počas rekonštrukcie sa výučba realizovala v iných telocvičniach univerzity, čo si vyžiadalo veľkú mieru improvizácie s cieľom udržať kvalitu výučby a nenarušiť obsah jednotlivých študijných programov: „Vedenie univerzity a fakulty sa snažilo nájsť čo najmenej problémové riešenie v danom prechodnom období. Ako príklad je možné uviesť využitie vonkajších športovísk univerzity, akými sú atletický štadión a viacúčelové ihrisko s umelým povrchom, kde takisto prebiehala výučba.“ Športová hala PU sa počas víkendov využíva na výučbu v externej forme štúdia či na extraligové a ligové zápasy.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

Komentáre