Prešovské zastupiteľstvo odobrilo zmenu rozpočtu

PrešovSpravodajstvo

V pláne sú viaceré projekty.

Poslanci mesta Prešov na svojom 35. zasadnutí rokovali aj o zmene rozpočtu. Vzhľadom na potrebu jeho navýšenia vedúci odboru financií Radko Lapoš navrhol, aby sa zvýšil aj z údržby komunikácií:

„Navýšenie rozpočtu je navrhované financovať z prebytkov rozpočtu, taktiež z rezervného fondu a tiež z príjmov za refundáciu projektu Národný projekt podpora opatrovateľskej služby a tiež je doplnený o navýšenie rozpočtu príjmov z poistného plnenia a súvisiacich výdavkov v bode 7.1. Touto zmenou dôjde k zvýšeniu príjmov mesta o 2 444 000 eur a k zvýšeniu rozpočtu výdavkov o 2 459 000 na celkovú sumu 98 428 570 eur.“

V prípade schválenia zmeny a realizácie by bol rozpočet mesta nulový. Poslanec Richard Drutarovský však pri tomto bode podotkol, že ak sa presunie 120-tisíc eur z financií na údržbu ciest v meste, budú neskôr chýbať na potrebné opravy:

„Chcem sa opýtať, keď schválime to poníženie, čo je teda dosť výrazné poníženie o 12-tisíc eur, vzhľadom na to, aká je celá porcia na údržbu mestských komunikácií, čo bude toto poníženie znamenať pre priebeh bežnej údržby, teraz v tom letnom období až v podstate do zimy a ako to bude nejak vykryté.“

Foto
Prešovskí poslanci rokovali aj o zmene rozpočtu (Ilustračná fotografia) / TASR

Podľa Lapoša ide však len o dočasné presunutie financií, pričom neskôr by sa vďaka ďalšiemu zastupiteľstvu mali vrátiť do výdavkov na zimnú údržbu komunikácií. K návrhu na zmenu rozpočtu sa vyjadril aj predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov František Oľha:

„Skúste mi povedať jednu vec. Ideme navyšovať rozpočet a pritom rozpočet je čerpaný na tento rok na 66,38 percenta podľa aktuálne teraz egov, na ktorý pozerám. Čiže je tam ešte 120-tisíc eur rezerva na rozpočtovej položke zimná údržba ciest. Čiže tých 120 či teraz navýšime, reálne sú tam záväzky vo výške štvrtmilióna?“

Viacerí mestskí poslanci s návrhom na navýšenie rozpočtu nesúhlasili aj vzhľadom na to, že by sa to dotklo najmä jednotlivých mestských častí. Z rozpočtu zároveň odstránili päťtisíc eur pre spoločnosť Parkio, ktorá bude vracať predplatné obyvateľom za parkovanie napokon z vlastných zdrojov. Návrhová komisia predložila rozpočet na schválenie v pozmenenom znení.

„Príjem z rezervného fondu Investičná výstavba – havarijné stavy 650-tisíc eur zostáva, program č. 9 Strategický rozvoj, kapitálové výdavky, investičná výstavba – tu sa doplní vecnosť. Projektová dokumentácia most Jána Pavla II, most Pod hrádkom, most Pod táborom, lávka Suvorovova, projektová dokumentácia oprava strechy MŠ Jurkovičova 70-tisíc eur, s tým, že 50-tisíc bolo vyčlenených v pôvodnom rozpočte na havarijné stavy, čiže táto položka sa navýši o 70-tisíc eur,“ vysvetlila Lenka Kohániová.

Na rekonštrukciu Sekčovskej navrhli zároveň vyčleniť 150-tisíc eur, na opravu schodov na Švábskej ulici 70-tisíc eur, na oplotenie cintorína 60-tisíc a na predstaničný priestor na Masarykovej 300-tisíc eur. Rozpočet napokon s týmito zmenami schválili.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre