Prešovskí krajskí poslanci odobrili vyše 10 miliónov na dopravu

PrešovSpravodajstvo

Ľubovniansky hrad sa dočká opravy.

Poslanci zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom dnešnom zasadnutí jednohlasne rozhodli o úprave rozpočtu na rok 2021. Kým bežné výdavky vo výške viac ako 224 miliónov sa nemenili, zmeny nastali v kapitálovej časti rozpočtu, v ktorej PSK navýšil výdavky o viac ako 5 miliónov eur. Bežné výdavky zostanú v nezmenenej podobe, ktorá predstavuje sumu 213 miliónov eur.

Správa a údržba ciest PSK dostala na opravu 10 mostov 2,5 milióna eur. V pláne je rekonštrukcia mosta cez železničný úsek trate Svit – Štrba, mostného objektu Ďurďoš a ďalších. Financie sú vyčlenené aj na opravy 15 úsekov ciest na Hornom Zemplíne, Šariši, Spiši či na Liptove. PSK po zmene navýšil aj kapitálové výdavky na kultúru sumou 1,1 milióna eur, na vzdelávanie 1,6 milióna a na dopravu 10,3 milióna eur.

Foto
Ilustračná fotografia  / facebook.com/presovskykraj

Kultúra

Prešovská župa v súvislosti s navýšením rozpočtu schválila aj kultúrne projekty. Za vyše 850-tisíc eur je v pláne oprava Ľubovnianskeho hradu. Konkrétne by sa mal odstrániť havarijný stav pamiatky a zachrániť severovýchodnú hradbu či vojenské kasárne zo 17.storočia. Taktiež bude kraj spolufinancovať realizovaný projekt v Ľubovnianskom múzeu.

Poslanci schválili aj výstavbu Karpatskej hviezdnej dráhy v réžii Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Projekt podporili sumou vo výške viac ako 353-tisíc eur. V pláne je monitoring svetelného znečistenia a jeho redukcie. 40-tisíc eur dostane aj Krajské múzeum v Prešove, ktoré v spolupráci s poľským múzeom v Rzeszowe poskytne návštevníkom z celého sveta online prehliadku svojich výstav a expozícií. Prehliadky tak nebudú viazané protiepidemiologickými opatreniami. K dispozícii bude aj lektorské sprievodné slovo, ktoré bude vo viacerých jazykoch.

Projekt Multifunkčného centra v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou získal finančnú podporu PSK vo výške takmer 600-tisíc eur. Centrum chce podporiť deti a mládež zo sociálne a hospodársky znevýhodneného prostredia vo vranovskom okrese. Ten patrí medzi okresy PSK s najvyšším podielom rómskeho obyvateľstva. Podiel Rómov v roku 2019 predstavoval 24,51 percenta na celkovom počte obyvateľov okresu. Pomocou hier medzi rómskymi a nerómskymi deťmi by chceli odstrániť predsudky voči Rómom, podporiť zamestnanosť, zdravý životný štýl a viesť umelecké a vzdelávacie aktivity. Do projektu budú zapojené viaceré organizácie, a to Centrum voľného času Nižný Hrabovec, Základná škola Čaklov, Obecná knižnica Dlhé Klčovo, Obecná knižnica Banské a Komunitné centrum Hencovce.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre