Prešovskí učitelia naplno vyučujú elektronickou formou

PrešovKoronavírus

Rodičom pomáhajú aj nápady na kreatívne formy trávenia času s deťmi.

Minister školstva Branislav Gröhling nedávno oznámil, že všetky školy na Slovensku budú zatvorené až do odvolania. Výnimkou nie je ani dvanásť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Prezenčnú výučbu nahradila elektronická vrátane výchovných predmetov.

„Prešovskí učitelia sa rýchlo prispôsobili novej situácii a v rámci povinnej elektronickej výučby sa žiakom čoraz častejšie prihovárajú aj online a môžu im tak vysvetliť novú látku napríklad priamo z obývačky. Okrem samotnej výučby prebieha elektronicky aj zadávanie domácich úloh, metodických listov a testov vrátane vyhodnocovania a hodnotenia. Domáce úlohy dostávajú žiaci na dennej báze, rovnako ako v škole, pričom učiteľ vždy určí, či ide o krátkodobú, alebo dlhodobú úlohu,“ uviedol hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Učiteľky materských škôl zabezpečujú v elektronickej forme rôzne aktivity pre škôlkarov. Takýmto spôsobom ponúkajú rodičom nové kreatívne formy trávenia času s deťmi. Ako povedal Tomek, počas dočasného zatvorenia školských zariadení sa nebudú uhrádzať príspevky za pobyt dieťaťa v škôlke:

„Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole rodičia prešovských detí v súčasnosti uhrádzať nemusia. Za mesiac marec zaplatia len pomernú časť príspevku za prvých deväť dní, počas ktorých prebiehal v materských školách vyučovací proces.“

V prípade, že rodičia detí majú zriadené trvalé príkazy, ktoré si nezrušia, finančné zálohy im budú zaslané na ich účty do konca školského roka 2019/2020, najneskôr však do 31 júla. Zápisy žiakov do základných škôl sa uskutočnia od 15. do 30. apríla, avšak bez prítomnosti detí, v škôlkach sa budú zápisy realizovať od 30. apríla do 31. mája.

 

Autorka: JANA TOMAŠKOVIČOVÁ

 

Komentáre