Prešovskú univerzitu čakajú nové internáty aj vznik novej akreditačnej komisie

PrešovSpravodajstvo

V súčasnosti prebieha najrozsiahlejšia rekonštrukcia internátov Prešovskej univerzity v Prešove od ich vzniku.

Staronovým rektorom Prešovskej univerzity sa stal Peter Konya. Vo svojom druhom funkčnom období má viaceré plány. V novom akademickom roku chce najmä zabezpečiť ďalšie ubytovacie kapacity pre študentov.

„Podľa prísľubov konateľov spoločnosti by sa mali študenti nasťahovať do nového internátu do konca septembra. Celý starý internát by mali v priebehu októbra odovzdať. Študentom sa budeme snažiť zabezpečiť iný štandard pri štúdiu, keďže tí ktorí dochádzajú zďaleka asi nemôžu byť ráno na prednáške.“

Medzi ďalšie jeho plány patrí aj dokončenie iných rozvojových projektov. Spomenul napríklad zateplenie športovej haly, ale aj dlho sľubovanú parkovú úpravu námestia pred vysokoškolským areálom. Tú by privítali aj samotní študenti. V novom akademickom roku začína proces novej akreditácie. Znamená to, že súčasnú akreditačnú komisiu nahradí nová, nezávislá.

„Nový zákon o zvýšení kvality vysokých škôl začína platiť od prvého januára 2020. Už v súčasnosti sa vysoké školy a univerzity budú pripravovať na zmenu podmienok. Podstatná zmena je v tom, že o kvalite vysokej školy bude rozhodovať samotná škola a hodnotiť to bude nezávislá komisia,“ povedala o komisii tajomníčka rezortu školstva Oľga Nachtmannová.

Foto
V novom akademickom roku začína proces novej akreditácie / unipo.sk

Prorektorka pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality, Jana Burgerová, sa chce zameriavať v aktuálnom funkčnom období hlavne na hodnotenia kvality výučby, kritéria a pokyny z novej akreditačnej agentúry. „Musíme na univerzite nastavovať systém kvality, ktorý síce máme, ale treba ho zaviesť do praxe. Kreuje sa nám aj akreditačná agentúra a veríme, že bude bazírovať na tom, či univerzita má istý vnútorný systém kvality a ako ten systém uplatňuje v procesoch, ktoré univerzita robí.“

V súčasnosti prebieha najrozsiahlejšia rekonštrukcia internátov Prešovskej univerzity v Prešove od ich vzniku. Stavebné práce sa nedali zrealizovať počas semestra, preto boli naplánované na letné obdobie a odvtedy sa na obnove intenzívne pracuje. Ide o výmenu stúpačiek, podláh, odstránenie spoločných sprchovacích priestorov a ďalšie, ktoré sa odhalili pri samotnej rekonštrukcii. Študenti, ktorým sa už semester začal, no ich izby sa stále prerábajú, sa vedenie univerzity snaží ubytovať do náhradných priestorov. „Alikvotná čiastka za dni, počas ktorých študenti na internáte nebývajú, aj napriek tomu, že boli administratívne ubytovaní sa im odráta v najbližšej platbe za ubytovanie.“ Informovala hovorkyňa Prešovskej univerzity, Anna Poláčková.

Jedným z riešení bolo aj požiadanie dekanov fakúlt o ústretovosť pri absenciách na výučbe práve u študentov, ktorí bývajú vo veľkých vzdialenostiach.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre