Prešovský kraj chce rozvíjať spoluprácu s poľskými mestami

VýchodKultúra

Do projektu sa zapoja tri múzeá.

Krajské múzeum v Prešove sa zapája do cezhraničného projektu Via regalis – Stredoveké spojenie Prešova s poľskými mestami. Jeho partnermi sú Muzeum Okregowe v Nowom Sączi a Muzeum Okregowe v Rzeszowe.

Ideou projektu je niekdajšia existencia kráľovskej obchodnej cesty, ktorá spájala cezhraničné mestá od Prešova cez Sabinov, Starú Ľubovňu, Spišskú Starú Ves, Stary Sącz, Nowy Sącz až do Krakova. Využívala sa od stredoveku až po novovek a predstavovala významné prepojenie Slovenska s Poľskom, slúžila na transport bežne dostupných i vzácnych nedostupných tovarov.

Foto
Ilustračná fotografia / facebook.com/presovskykraj

Spolupracujúce múzeá v rámci projektu pripravia dlhodobú výstavu a tvorivé dielne o cezhraničnej stredovekej ceste v Krajskom múzeu v Prešove. Neskôr bude prezentovaná aj v Poľsku. Ďalším výstupom projektu bude stredoveký jarmok v Rákociho paláci, ktorý prepojí remeselníkov, umelcov a návštevníkov, ako aj spoločný workshop zameraný na spoluprácu partnerských múzeí. Aktivity projektu prispejú k šíreniu osvety, znalostí, informácií a prehlbovaniu poznania spoločného kultúrneho dedičstva a remesiel.

Projekt, ktorý je súčasťou programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, je vyčíslený celkovo takmer na 100-tisíc eur. Väčšinou pokryje nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, časť financuje aj prešovská župa.

 

Zdroj: TASR/SITA

Komentáre