Prešovský kraj rozdelil na projekty takmer 900-tisíc eur

PrešovSpravodajstvo

Časť prostriedkov sa presunula zo sociálnej oblasti do kultúry a športu.

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) dnes (8.4.) na svojom rokovaní prerozdelili takmer 900-tisíc eur. Touto sumou podporia projekty z oblasti športu, kultúry a sociálnych služieb. Ide o dotácie v rámci Výzvy PSK, ktoré budú financované z rozpočtu kraja. Na Úrad PSK bolo doručených celkovo 865 žiadostí, z toho 516 bolo úspešných.

V oblasti športu boli rozdelené dotácie vo výške 250-tisíc eur, v kultúre 473-tisíc eur a pre sociálne služby je určených 175-tisíc eur. „Poslanci rozdeľovali dotácie na základe všeobecne záväzného nariadenia, ktoré máme schválené v PSK a to tak, že sú vytvorené jednotlivé komisie v okresoch PSK. Je teda 13 komisií, kde poslanci na základe žiadostí a na základe kvality a oblasti, ktorú je potrebné podporiť, rozdelili stanovené finančné prostriedky,“ uviedla vedúca odboru financií Úradu PSK Dagmar Olekšáková.

Foto
Úrad PSK / facebook.com/PresovskyKraj/

Časť prostriedkov sa presunula zo sociálnej oblasti do oblasti kultúry a športu. „V sociálnej oblasti v dvoch okresoch nebol dostatočný počet žiadostí na to, aby boli vyčerpané finančné prostriedky. Preto sa tieto prostriedky vyčerpali na takéto žiadosti, ktorých bolo veľa, a to predovšetkým v oblasti kultúry. Tam je týchto požiadaviek najviac,“ doplnila Olekšáková s tým, že podporené projekty realizujú obce, neziskové organizácie či združenia: „Ide napríklad o podporu vybavenia kultúrnych domov v našich obciach. Potom ide o financovanie kultúrnych akcií, či už dožinkových slávností, alebo pamätných výročí v obciach. V oblasti športu ide predovšetkým o financovanie súťaží športovcov, podporu mládeže v oblasti športu, spomeniem napríklad džudo alebo cyklistov, ktorí budú podporení. V sociálnej oblasti budú podporení spoluobčania, ktorí už prežívajú jeseň svojho života. Či už ide o vybavenie sociálnych zariadení, alebo o aktivity seniorov v oblasti kultúry, športu a podobne.“

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre