Prešovský kraj vstupuje do združenia Košice IT Valley

PrešovSpravodajstvo

Cieľom je vybudovať centrum excelencie pre celé východné Slovensko.

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom včerajšom (26.8.) zasadnutí schválili vstup župy do záujmového združenia právnických osôb Košice IT Valley. „Cieľom združenia je vybudovať centrum excelencie pre celé východné Slovensko, nielen pre Košice. Košický príbeh rastu tohto odvetvia je veľmi inšpiratívny a zaujímavý pre Prešov a Prešovský kraj. Myslím si, že to bude veľmi prospešná spolupráca,“ uviedol vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK Rudolf Bauer.

Stredné školy, ktorých zriaďovateľom je PSK, poskytujú vzdelanie v oblasti IT a potrebujú mať informácie o vývoji v tomto odvetví, aby vedeli lepšie reagovať na potreby trhu práce, čo potvrdil aj Bauer: „Je to aj jedno zo zadaní v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov (Catching-up Regions). Informácie priamo od tých najlepších alebo reprezentatívnej vzorky IT firiem nám veľmi uľahčia prognózovanie portfólia učebných odborov na našich stredných školách. To je hlavná motivácia, druhou je rozvoj IT odvetvia, ktorý má potenciál byť lepší aj v našom kraji.“

Foto
Zastupiteľstvo PSK / facebook.com/PresovskyKraj

„Košický samosprávny kraj (KSK) je členom združenia Košice IT Valley. Sme veľmi radi, že aj PSK vyjadril svoju vôľu vstúpiť do tohto združenia. Pre nás je to určitým spôsobom záväzok v tom, že chceme rozvíjať celý východ Slovenska a prinášať tu jednak zaujímavé investície, ale takisto aj spolupracovať veľmi intenzívne so strednými školami, ktoré patria práve do kompetencie samosprávneho kraja. Teraz sme s KSK veľmi aktívni v jednej výzve v rámci programu Interreg, kde sa nám podarilo zakúpiť 30 robotických sád, ktoré budú slúžiť na vzdelávanie žiakov a študentov. Naším cieľom je, samozrejme, do niečoho podobného sa zapojiť spolu s PSK a takýmto spôsobom podporiť školy, aby dokázali vzdelávať žiakov možno na modernejšej úrovni,“ vyhlásil výkonný riaditeľ Košice IT Valley Pavol Miroššay.

V metropole východu je intenzívny rozvoj nových investícií. Ako skonštatoval Miroššay, cieľom je, aby sa nová investícia umiestnila aj v PSK: „Je to už trocha ťažšie, lebo čo sa týka investícií v IT sektore, tak sú veľmi naviazané na univerzity technického smeru, ktoré sú viacej zastúpené v rámci Košického kraja. Snažíme sa však podporovať akékoľvek investície, ktoré prinášajú pridanú hodnotu. Napríklad, v Prešove je veľmi silné strojárstvo, tak verím, že sa podarí niečo v tomto smere.“

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre