Prešovský kraj zrekonštruuje most cez Sekčov na Solivarskej ulici. Oprava bude stáť 2,35 milióna eur

PrešovSpravodajstvo

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja plánuje zrekonštruovať most na Solivarskej ulici v Prešove. Oprava je súčasťou viac ako 20-miliónového verejného obstarávania zameraného na zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T, ktorého je most súčasťou.

Foto
Navrhovaný úsek rekonštrukcie mosta sa nachádza na Solivarskej ulici v Prešove, kde premosťuje rieku Sekčov. Celková dĺžka úpravy cesty III/3440 predstavuje 160 metrov. (Ilustračná fotografia) / imhd.sk

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja plánuje zrekonštruovať most na Solivarskej ulici v Prešove. Oprava je súčasťou viac ako 20-miliónového verejného obstarávania zameraného na zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T, ktorého je most súčasťou. Odhadovaná hodnota zákazky je viac ako 2,35 milióna eur bez DPH (2,82 milióna eur s DPH). Lehota na predkladanie ponúk je do utorka 3. augusta.

Navrhovaný úsek rekonštrukcie mosta sa nachádza na Solivarskej ulici v Prešove, kde premosťuje rieku Sekčov. Celková dĺžka úpravy cesty III/3440 predstavuje 160 metrov. Cieľom rekonštrukcie mosta je zlepšenie jeho stavebno-technického stavu. Dopravné riešenie mesta Prešov je navrhované v nadväznosti na nadregionálne a regionálne zámery dopravy. Cesta III/3440 zabezpečuje takisto dostupnosť k priemyselnému parku Prešov – Záborské ako aj dostupnosť obyvateľov priľahlých obcí.

Foto
Rekonštrukcia mosta na Solivarskej ulici je súčasťou projektu stavebných prác zameraných na zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T modernizáciou ciest II. a III. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji. (Ilustračná fotografia) / imhd.sk

Na základe výsledkov posúdenia kapacity komunikácie sa má na výhľadové dopravné zaťaženie zvýšiť aj jej kategória. Projektová dokumentácia predpokladá výstavbu mosta na pevnej skruži v celom jeho rozsahu. Výstavba mosta bude s ohľadom na nutnosť zachovania dopravy prebiehať v dvoch etapách. Jeho súčasťou bude preložka vodovodov, trolejového vedenia, spätných a napájacích káblov aj verejné osvetlenie. Dĺžka trvania prác je 270 dní.

Rekonštrukcia mosta na Solivarskej ulici je súčasťou projektu stavebných prác zameraných na zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T modernizáciou ciest II. a III. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji v celkovej hodnote takmer 16,8 milióna eur bez DPH (20,16 milióna eur s DPH).

Projekt okrem tejto rekonštrukcie obsahuje aj práce na eliminácií bezpečnostných rizík na cestách Tatranské Matliare – križovatka s cestou I/66, Podbanské - Pavúčia dolina (obe okres Poprad) vrátane mostov a oporných múrov na uvedených cestách II/537. Súčasťou je aj modernizácia cesty Malá Domaša – Detrík (okres Vranov n/Topľou).

Zdroj: TASR

Komentáre