Prestavba a rekonštrukcia kežmarského gymnázia sa zatiaľ nezačala

VýchodSpravodajstvo

Na mieste súčasnej telocvične bude sídliť Škola umeleckého priemyslu.

Jednou zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti prešovskej župy je aj Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku. Krajskí poslanci v apríli tohto roka schválili prestavbu budovy spojenú s rekonštrukciou, ktorá sa mala začať v októbri, doposiaľ k tomu však nedošlo.

Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová pre Košice Online povedala, že stavenisko by malo byť odovzdané na prelome novembra a decembra, pričom práce by mali byť ukončené do troch rokov:

„Plánované práce zahŕňajú rekonštrukciu zdravotechniky, elektroinštalácie, vykurovania, kotolne, sociálnych zariadení, povrchových úprav, ale aj podláh či zmenu dispozície a úpravu fasády. Druhá časť investičného zámeru rieši prístavbu k budove gymnázia, ktorá sa vybuduje na mieste súčasnej telocvične a sídliť v nej bude Škola umeleckého priemyslu.“

Foto
Objekt sa nerekonštruoval desiatky rokov / facebook.com/kezmarsky.gympel

Budova kežmarského gymnázia je spolu s areálom zapísaná v zozname nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Jej priestory sa nerekonštruovali desiatky rokov. V pláne je aj oprava prípojok, teplovodu či vybudovanie požiarnej nádrže.

„Prestavba si vyžiada investíciu vo výške takmer 13 miliónov eur, financovaná bude z vlastných zdrojov PSK a z úveru Európskej investičnej banky,“ konkretizovala Jeleňová.

Súčasťou projektu budú aj sadové úpravy, rekonštrukcia oplotenia či spevnených plôch. Prešovská župa tvrdí, že kapacita areálu bude po prestavbe postačujúca pre dve stredné školy. Kežmarská samospráva sa vzhľadom na rokovania s PSK odmietla momentálne k tejto téme vyjadriť. Záleží jej však na čo najlepšom a najdostupnejšom vzdelaní pre študentov mesta a okolitých obcí.

Komentáre