Prezidentka má ústavný spor s generálnym prokurátorom

SlovenskoSpravodajstvo

Obrátila sa na Ústavný súd.

Prezidentka Zuzana Čaputová žiada o výklad ústavy v súvislosti s činnosťou generálneho prokurátora. Z dôvodu sporu medzi ňou a Marošom Žilinkom sa obrátila na Ústavný súd SR.

Hlava štátu ešte v marci požiadala generálneho prokurátora o zaslanie všetkých rozhodnutí generálneho prokurátora, resp. prvého námestníka generálneho prokurátora, vydaných podľa paragrafu 363 Trestného poriadku.

„V reakcii na túto žiadosť generálny prokurátor prezidentke oznámil, že jej nemôže vyhovieť. Generálny prokurátor vyjadril názor, že prezidentka nie je oprávnená podľa ústavy posudzovať kvalitu fungovania ústavnej autority generálneho prokurátora, že nedisponuje ústavnými riadiacimi a kontrolnými právomocami a že ústava podľa neho explicitne nepredpokladá povinnosť súčinnosti generálneho prokurátora vo vzťahu k prezidentke,“ uviedol hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Foto
Prezidentka má ústavný spor s generálnym prokurátorom  / TASR

Prezidentka je presvedčená o tom, že z ústavného postavenia prezidentky a generálneho prokurátora, ich vzájomného vzťahu a ústavných oprávnení prezidentky voči generálnemu prokurátorovi, ako aj z judikatúry Ústavného súdu vyplýva, že ústavný princíp spolupráce a kontroly ako súčasti princípu deľby moci v právnom štáte sa vzťahuje aj na vzťah prezidentky a generálneho prokurátora.

„Podľa názoru prezidentky je legitimita generálneho prokurátora odvodená predovšetkým od menovania prezidentkou, a preto je ústavne legitímne a predvídateľné, že prezidentka, zabezpečujúc riadny chod ústavných orgánov, disponuje primeranou ústavnou kontrolnou právomocou aj voči činnosti generálneho prokurátora,“ doplnil hovorca

Prezidentka má podľa neho najmä z uvedených dôvodov právo požadovať od generálneho prokurátora primeranú súčinnosť a ten je povinný túto súčinnosť bez zbytočného odkladu prezidentke poskytnúť. Dodal, že prezidentka je aktívne procesne legitimovaná na podanie disciplinárneho návrhu voči generálnemu prokurátorovi.

„Generálny prokurátor SR sa aktuálne nachádza na zahraničnej pracovnej ceste. Hneď ako mu to časové okolnosti umožnia, k uvedenej veci sa vyjadrí,“ reagovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová.

 

Zdroj: TASR

Komentáre