Pri Čižaticiach začali práce na geotermálnom vrte

VýchodSpravodajstvo

Prvou fázou je vypracovanie technického projektu.

V piatok 30. júla začali práce na realizácii geotermálneho vrtu pri Čižaticiach. Stavenisko bolo po verejnom obstarávaní odovzdané firme, ktorá vzišla ako úspešný uchádzač z verejnej súťaže. Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka povedal, že prvým krokom v rámci stavebných prác bude vypracovanie technického projektu vrtu:

„Po nevyhnutných administratívnych úkonoch a verejnom obstarávaní sa posúvame bližšie k samotnej realizácii vrtu. Začíname prvou fázou, ktorou je technický projekt vrtu, po nej začnú samotné vrtné práce. Termín všetkých týchto prác vrátane hydrologických skúšok je stanovený na šesť mesiacov. Znamená to, že najneskôr do začiatku budúceho roka budeme poznať podrobné informácie o prietoku a teplote vody, jej chemickom zložení, ako aj o zásobách podzemných vôd v tejto lokalite. Verím, že výsledky vrtných prác budú dobré a geotermálny zdroj, ktorý sa nachádza v Košickej kotline, budeme vedieť využiť napríklad pre účely akvaparku.“

Zhotoviteľ odštartoval prípravu technického projektu vrtu, ktorý musí odsúhlasiť príslušný banský úrad. Zároveň musí byť v súlade so schváleným Posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA). Súčasťou prieskumu budú okrem vrtov aj laboratórne či geofyzikálne práce. Projekt sa realizuje na pozemkoch KSK za obcou Čižatice. Vrt bude mať hĺbku priblužne 2,3 kilometra.

Foto
Stavenisko bolo po verejnom obstarávaní odovzdané firme, ktorá vzišla ako úspešný uchádzač z verejnej súťaže / facebook.com/kosickykraj

Celkový projekt bol vyčíslený na 1,9 milióna eur, pričom bude financovaný z rozpočtu KSK. Košický krajský poslanec Viktor Dulina pripomenul, že zastupiteľstvo odobrilo tento zámer pred dvoma rokmi:

„Okres Košice-okolie patrí medzi najmenej rozvinuté okresy a zvlášť obce v okolí plánovaného vrtu dosahujú vyše 20-percentnú nezamestnanosť. Úspešný geotermálny vrt a jeho ďalšie využitie prinesie nové pracovné príležitosti, najmä v oblasti stavebníctva a cestovného ruchu.“

Poslanec Martin Smrčo zdôraznil, že občania 20 rokov čakajú na využitie geotermálnej energie v tejto oblasti:

„Som preto rád, že po rokoch sme odštartovali prvú etapu novej éry využitia potenciálu geotermálnej energie, ktorá sa tu nachádza. Verím, že výsledky z tohto vrtu nám poskytnú širokú možnosť využitia hlavne na rekreačné účely, čo pomôže najmä v rozvoji turizmu Košického kraja.“

Technická univerzita v Košiciach pomáha s geologickými prácami v súvislosti s vyhľadávaním, realizáciou a vybudovaním zdroja geotermálnej energie, čo potvrdil Stanislav Jacko z Ústavu geovied Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií:

Košická kotlina má unikátne geotermálne zdroje, ktoré však doposiaľ neboli využívané. Je preto dobrou správou, že proces realizácie geotermálneho vrtu pri Čižaticiach sa po rokoch naštartoval. Košický kraj má šancu stať sa lídrom vo využívaní zelenej energie, akou je aj geotermálna voda pod povrchom. Technická univerzita bude v celom tomto procese maximálne nápomocná. Pevne verím, že aj naše poznatky a skúsenosti pomôžu k efektívnemu využitiu geotermálneho zdroja v tejto časti Košickej kotliny.“

Komentáre