Pri prešovskej železničnej stanici vznikne parkovisko pre cestujúcich

PrešovSpravodajstvo

Nachádzať by sa malo za budovou pošty v blízkosti policajnej stanice.

Železničná stanica v Prešove bude mať konečne „vlastné“ parkovisko. Teda nie tak celkom, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) prenajmú vhodný pozemok mestu, ktorý bude parkovisko spravovať. V metropole Šariša už železnice vytypovali aj vhodnú lokalitu.

„V Prešove bolo 15. marca miestne šetrenie zložiek ŽSR za účelom prípravy stanovísk k vybraným lokalitám. Ako najvhodnejšia bola vybraná časť pozemku 9839/32, ktorý sa nachádza vpravo (severne) od stanice (v smere trate na Plaveč) a je situovaný v blízkosti pošty a policajnej stanice s prístupom od Masarykovej ulice (vjazd pri čerpacej stanici Shell),“ informovala zástupkyňa riaditeľky ŽSR Ivana Popluhárová.

Koľko parkovacích miest vznikne a kedy, je podľa železníc predmetom rokovaní s mestom. Tam by si okrem iného mali strany dohodnúť aj konkrétne podmienky pre uzatvorenie nájomnej zmluvy vrátane výšky nájomného.

Foto
Tu by malo vzniknúť parkovisko pre cestujúcich

Ako uviedol tlačový referent mesta Prešov Milan Grejták, rokovanie so ŽSR o možnosti vybudovať parkovisko na nimi nevyužívanej ploche iniciovalo mesto už vlani. Súčasnú ponuku ŽSR na prenájom nepotrebných plôch v ich správe preto radnica oceňuje.

„Zámerom mesta je vybudovať v tejto oblasti záchytné parkovisko. To bude slúžiť pre celý dopravný uzol, ktorý tvorí železničná a autobusová stanica i zastávky mestskej hromadnej dopravy, a ktorý v tomto roku prejde komplexnou rekonštrukciou zameranou na jeho modernizáciu i na zvýšenie bezpečnosti. Cieľom, ktorý sledujeme vytvorením záchytného parkoviska, je zvýšiť záujem cestujúcej verejnosti o využívanie prostriedkov hromadnej dopravy,“ upresnil Grejták.

V nasledujúcom období by mal nasledovať proces schválenia zmluvy o prenájme, projektová a investičná príprava. Potom môže mesto prikročiť k realizácii projektu. V súčasnosti Železničná stanica Prešov nedisponuje upravenými parkovacími miestami pre cestujúcu verejnosť. Cestujúci môžu podľa ŽSR parkovať za obchodným domom NAY vedľa železničnej stanice.

 

Autorka: LEA HEILOVÁ

Komentáre