Po rekonštrukcii Verejného cintorína v Košiciach vzniknú nové parkovacie miesta

KošiceSpravodajstvo

Pribudnú aj nabíjacie miesta pre autá s elektrickým pohonom.

Súčasťou obnovy vstupu na košický Verejný cintorín bude rekonštrukcia spevnených plôch, ciest a parkoviska a zároveň výsadba zelene, zavedenie nových smart riešení a prvkov drobnej architektúry.

„Čo sa týka nového parkoviska s vyššou kapacitou a najmodernejšími technologickými vylepšeniami, našim cieľom je, aby tam parkovali iba návštevníci Verejného cintorína. Doteraz ho často využívali ľudia z rôznych súkromných firiem, od budúceho roka poslúži najmä ľuďom, ktorí sem prichádzajú na smútočný obrad alebo vykonať pietnu spomienku na svojich najbližších,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček.

Počas rekonštrukcie parkoviska môžu návštevníci využívať náhradné parkovisko na Cintorínskej ulici. Kapacita odstavnej plochy sa po obnove zvýši o 70 miest a pribudnú aj tri ďalšie miesta pre ťažko zdravotne postihnutých. Závorové parkovisko bude bezplatné prvé dve hodiny.

Galéria k článku

Súčasťou vynoveného parkoviska budú aj nabíjacie mieste pre autá s elektrickým pohonom a jedna nabíjačka pre elektrobicykle. Ďalšími ekologickými riešeniami budú úsporné LED lampy či samotná plocha parkoviska, ktorej povrch umožní vsakovanie dažďovej vody alebo roztopeného snehu. Voda sa po prečistení opätovne využije na zalievanie zelene a stromov.

V blízkosti parkoviska pribudnú pulty, na ktorých sa budú predávať kvety a smútočné vence. Pri vstupe bude situovaná informačná tabuľa s orientačným plánom územia a pred cintorínom vznikne malé námestie.

Revitalizácia vychádza aj z podnetov a odporúčaní samotných návštevníkov cintorína.

„Na dušičky sme robili anketu, kde sme sa ľudí pýtali, čo im tu najviac chýba. Najviac podnetov sme dostali k obmedzeným možnostiam parkovania v okolí cintorína. Revitalizáciou riešime nielen tento akútny problém s parkovaním, ale aj celkové skrášlenie a nové usporiadanie priestorov až vo kríž,“ uviedla riaditeľka Správy mestskej zelene Marta Popríková.

Komentáre