Príbeh svätého Štefana: Pane, nezapočítaj im tento hriech - modlil sa prvý mučeník, kým ho neukameňovali na smrť

VýchodZaujímavosti

Štefan bol prvým Ježišovým učeníkom, ktorý ako prvý za neho podstúpil mučenícku smrť.  V tradičnej kultúre splynul sviatok svätého Štefana so starším predkresťanským roľníckym sviatkom, kedy sa vykonávali obyčaje zabezpečujúce úrodu, blahobyt a šťastie.

Foto
Štefan znamená koruna. Štefan bol prvým Ježišovým učeníkom, ktorý ako prvý za neho podstúpil mučenícku smrť. (Ilustračná fotografia) / wikipedia

Sviatok Svätého Štefana si pripomíname na druhý sviatok vianočný, 26. septembra. Býval považovaný za prísny cirkevný sviatok a vzťahovali sa naň zákazy práce, povinne sa tiež navštevoval kostol. Tento deň sa začínali aj rôzne zábavy, sprevádzala ho popôstna radosť a zároveň sa skončila sociálna izolácia, keďže počas pôstu boli tanečné zábavy zakázané.

Veselá atmosféra bola umocnená tým, že mená Štefan a po ňom nasledujúci Ján aj s Jozefom mimoriadne frekventované mená. Chodilo a inšovalo sa po domoch, v ktorých žili Štefanovia, rozprávali sa vtipy a veselé historky.

Zároveň bol druhý deň Vianoc tradične príležitosťou pre návštevy rodiny a príuzných. Pre stravovanie na Štefana je príznačné, že sa dojedali zvyšky zo sviatočných jedál. Ak aj potom zostali nejaké zvyšky, zjedli sa na Jána. Z týchto zvyklostí sa meskôr vyvinuli štefanské zábavy, ako ich poznáme dnes.

Foto
Štefan neohrozene vyznával svoju vieru, hovoril vo veľkej múdrosti a mnohí sa pod vplyvom jeho kázania obrátili. (Ilustračná fotografia) / zivotopisysvatych.sk

Svätý Štefan žil v prvom storočí nášho letopočtu v Jeruzaleme.  V tradičnej kultúre splynul sviatok svätého Štefana so starším predkresťanským roľníckym sviatkom, v tento deň sa vykonávali obyčaje zabezpečujúce úrodu, blahobyt a šťastie.

Samotné meno Štefan znamená koruna. Štefan bol prvým Ježišovým učeníkom, ktorý ako prvý za neho podstúpil mučenícku smrť. Bol diakonom prvej Cirkvi a bol ustanovený, aby sa staral o vdovy a o chudobných. 

Štefan neohrozene vyznával svoju vieru, hovoril vo veľkej múdrosti a mnohí sa pod vplyvom jeho kázania obrátili. Nepriateľom Cirkvi sa to však nepáčilo. Pri jeho múdrosti však strácali argumenty, a tak našli mužov, ktorí krivo svedčili, že hovoril proti Bohu.

Foto
Kým ho kameňovali, on sa modlil. „Pane Ježišu, nezapočítaj im tento hriech.“ Po týchto slovách zomrel. (Ilustračná fotografia) / zivotopisysvatych.sk

Štefan ale neohrozene stál pred svojimi nepriateľmi. Biblia hovorí, že jeho tvár bola ako tvár anjela. Hovoril o Ježišovi ako o prisľúbenom Mesiášovi. Vyčítal svojim nepriateľom, že mu neuverili. Vtedy ich pochytil veľký hnev a začali kričať. Štefan sa však uprene díval do neba a povedal: „Vidím nebo otvorené a Ježiša stáť po pravici Boha“.

Vtedy si nepriatelia zapchávali uši, schytili ho, vyviedli von z Jeruzalema a tam ho kameňovali až na smrť. Kým ho kameňovali, on sa modlil. „Pane Ježišu, nezapočítaj im tento hriech.“ Po týchto slovách zomrel. Pri jeho smrti bol prítomný aj Šavol, budúci veľký apoštol Pavol.

Na freskách a reliéfoch zvykne byť zobrazovaný ako mládenec v diakonskom odeve a jeho znakmi sú palma ako symbol mučeníctva a víťazstva, tiež hromada kamenia ako odkaz na jeho smrť.

Zdroj: historicKE/wikipedia/životopisysvatych.sk 

Komentáre