Prijatie Ústavy SR prispelo k dohode o rozdelení Česka a Slovenska

SlovenskoHistória

Základný zákon sa skladá z preambuly a deviatich hláv, pričom bol od svojho vzniku 18-krát novelizovaný.

Poslanci Slovenskej národnej rady (SNR) 1. septembra 1992 schválili Ústavu Slovenskej republiky, ktorá je najvyššie postaveným právnym predpisom. Jej odobreniu predchádzal akt súvisiaci s prijatím Deklarácie o zvrchovanosti SR, ktorú slovenský parlament schválil 17. júla 1992.

Slovensko bolo vtedy ešte súčasťou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR). Jej predstavitelia v tom čase rokovali o ďalšom usporiadaní zväzkov medzi Slovákmi a Čechmi. Prijatie Ústavy SR posunulo tento proces k dohode o rozdelení Česka a Slovenska na dve samostatné republiky.

Slovenský zákonodarný zbor v auguste 1992 začal rokovať o návrhu novej slovenskej ústavy. Vo vile Tugendhat, ktorá sa nachádza v Brne, 26. augusta 1992 padlo definitívne politické rozhodnutie o zániku ČSFR. K rozdeleniu republík došlo 1. januára 1993.

Foto
Ústava Slovenskej republiky / TASR

SNR 1. septembra 1992 po 22.00 hod. vo verejnom hlasovaní odobrila Ústavu SR. Z prítomných 134 poslancov hlasovalo 114 za, 16 proti a 4 sa zdržali. Sálu tesne pred hlasovaním opustili poslanci za Maďarské kresťanskodemokratické hnutie (MKDH) a Spolužitie (Együttélés), ktorí takýmto spôsobom protestovali proti neprijatiu ich pozmeňovacích návrhov k problematike národnostných menšín.

Predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády SR Vladimír Mečiar 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni Bratislavského hradu podpísali novú slovenskú ústavu. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj politickí predstavitelia ČSFR, SR aj ČR. Na počesť novej ústavy zaznelo aj 21 delostreleckých sálv a na nábreží Dunaja sa uskutočnil ohňostroj.

Ústava SR nadobudla platnosť 1. októbra 1992, kedy vstúpil do platnosti aj nový názov slovenského zákonodarného zboru, teda Národná rada Slovenskej republiky (NR SR). Základný zákon sa skladá z preambuly a deviatich hláv, pričom niektoré z nich sa členia na oddiely, tie sa môžu ďalej deliť na články a tie na odseky a/alebo na písmená. Najvyššie postavený právny predpis bol od svojho vzniku 18-krát novelizovaný.

 

Zdroj: TASR

 


 

Komentáre