Primátori Rožňavy, Sabinova a Humenného chcú pokračovať v začatých projektoch

VýchodArchívVoľby 2022

Svoje posty obhájili.

Od historicky prvých spojených regionálnych volieb na Slovensku dnes uplynul mesiac. Starostovia a primátori sa vo väčšine prípadov ujali svojich mandátov. Na primátorské kreslo v Rožňave zasadol rovnako ako pred štyrmi rokmi Michal Domik. Mesto má podľa jeho slov rozpracované projekty v hodnote 11 miliónov eur:

„Som veľmi rád, že už finišuje aj stavebné povolenie na cyklochodník v dĺžke 1,5 kilometra. Prišlo nám stavebné povolenie na športovú infraštruktúru v Nadabulej. Vybudovanie umelého ihriska v hodnote milión eur. Čoskoro budeme mať stavebné povolenie na opláštenie a výmenu chladiacej technológie na zimnom štadióne v hodnote troch miliónov eur, na čo budeme taktiež hľadať zdroje financovania. Z Plánu obnovy chceme čerpať financie na projekty rekonštrukcie Základnej školy Zlatá v hodnote 1,6 milióna eur.“

Domik zároveň plánuje opraviť Materskú školu Ernesta Rotha za 1,3 milióna eur. Problémom nielen v Rožňave je nejasná budúcnosť cien energií a výšky podielových daní. Okrem toho v tomto roku rezonovala ekologická katastrofa s riekou Slaná.

„Ako príklad by som uviedol možno aj z bežného života, že ak sa stane havária na ceste, najprv sa zachraňujú ľudia a životy, až potom sa hľadá vinník. Tak sa malo diať aj pri rieke Slaná. Pri takýchto environmentálnych katastrofách, keď každý deň vnikajú do našej pôdy nebezpečné látky ako arzén a ťažké kovy, by mala platiť výnimka, kde by sa nemalo riešiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa a ostatné problémy, ktoré by zabraňovali pri odstraňovaní ekologickej havárie,“ skonštatoval Domik.

V pláne je aj vybudovanie detských ihrísk na všetkých sídliskách. Tento a budúci rok chce pokračovať v rekonštrukcii ciest a chodníkov za 800-tisíc eur.

Foto
Od historicky prvých spojených regionálnych volieb na Slovensku uplynul mesiac / TASR

Sabinov

Mesto Sabinov druhé volebné obdobie povedie primátor Michal Repaský. Svoj hlas mu dalo takmer 2900 obyvateľov. Na druhom mieste skončil Marek Hrabčák a neúspešnou kandidátkou je aj Beáta Pribulová. Voličov podľa Repaského presvedčili najmä výsledky z predošlých štyroch rokov:

„Najúspešnejší a investične najnáročnejší projekt bola výstavba cyklomagistrály Eurovello 11, výstavba dvoch nájomných bytových domov, komplexná modernizácia verejného osvetlenia, obnova mestského opevnenia – hradby a bašty, rekonštrukcia troch materských škôlok, regenerácia vnútroblokov na Komenského ulici, revitalizácia evanjelickej záhrady.“

Z hľadiska budúcnosti je však podľa Repaského veľmi dôležitý aj štátny priemyselný park v meste:

„Osobne očakávam ten najväčší investičný rozvoj práve po dokončení preložky cesty I/68, takzvaný obchvat mesta Sabinov.“

Aj Sabinov, rovnako ako iné mestá, čelí najmä problémom s parkovaním, bezpečnosťou účastníkov cestnej dopravy, stavom ciest a chodníkov či čistotou mesta, čo potvrdil aj Repaský:

„Znižovanie energetickej náročnosti budov, nezamestnanosť a odliv mozgov, znižovanie nezamestnanosti vytváraním podmienok pre investorov, priemyselný park. Na všetky tieto problémy sú pripravené projekty a riešenia.“

Práve do týchto oblastí by mali putovať v najbližších rokoch eurofondy. Rovnako by však Repaský rád zvýšil kapacitu školskej jedálne, obnovil historické budovy a zmodernizoval cyklistickú infraštruktúru.

Humenné

Svoj post v októbrových voľbách obhájil aj humenský primátor. Miloš Meričko pre Rádio Košice povedal, že dominantnými rozvojovými otázkami sú riešenie a racionalizácia tepelného hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, nakladania s odpadmi a v neposlednom rade je v popredí aj aktuálny záujem pokúsiť sa získať oprávnenia stať sa Mestom kultúry na rok 2024:

„Občania mesta nás pri stretnutiach nabádajú, aby sme niektoré vypuklé problémy riešili rýchlejšie a vo väčšom rozsahu. Radi by sme, ale ani teplo, ani doprava sa len naším chcením nedajú vyriešiť hneď. Je to zakaždým proces, treba projekty, peniaze, veľa peňazí z domácich grantov a európskych rozvojových programov. Zdĺhavé je verejné obstarávanie i ministerské posudzovanie projektov. Pripomeniem, že napríklad na prostriedky a schválenie výstavby cyklolávky ponad Laborec sme čakali celých desať mesiacov.“

Humenné chce pokračovať vo výstavbe cyklochodníkov, cyklomosta, zatepľovaní verejných budov a v riešení tepelného hospodárstva rekonštrukciu a obnovu rozvodov. Meričko má však jasno v tom, čo podľa neho presvedčilo voličov opäť mu odovzdať svoj hlas:

Postavili sme bytovku, v ktorej našlo svoj domov 94 Humenčanov. Výstavba mestského atletického štadióna zvýšila úroveň športovej infraštruktúry v meste, spolu s novým hokejbalovým ihriskom je to možnosť širšieho športového vyžitia pre mládež i dospelých. Mesto Humenné má aktuálne takmer šesť kilometrov cyklochodníkov, za ostatné štyri roky sme zvýšili sieť pre cyklistov v našom meste päťnásobne.“

Meričko dodal, že za ďalší posun považuje aj to, že majetok mesta sa zhodnotil o viac ako 21 miliónov eur, čo je najviac v histórii radnice.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre