Primátori Trebišova, Lipian aj Moldavy nad Bodvou majú po voľbách jasné ciele

VýchodArchívVoľby 2022

Vnímajú však všetky prekážky a krízy.

Októbrové komunálne voľby priniesli v niektorých samosprávach zmenu vedenia. To však neplatí v meste Trebišov, kde svoj post jednoznačne obhájil Marek Čižmár. Nemal totiž protikandidáta a podporu mu vyjadrilo takmer 4000 voličov. V meste vníma viacero výziev, predovšetkým však otázku modernizácie infraštruktúry s ohľadom na energetickú krízu, odpadové hospodárstvo a najmä riešenie základných životných potrieb marginalizovanej menšiny.

„Radi by sme pokračovali v modernizácii a rekonštrukcii našich budov, zamerali sa na ďalšie rozširovanie odstavných plôch a najmä opravu a rekonštrukciu komunikácií v meste. Chceme úspešne dokončiť výstavbu významných investičných projektov, modernú kompostáreň a 78 nových nájomných bytov,“ predstavil svoje plány Čižmár.

Pozornosť chce venovať infraštruktúrnym projektom v časti mesta s vysokým zastúpením marginalizovanej menšiny. Ide najmä o vzdelávacie kapacity a vybudovanie vodovodu a kanalizácie.

„Radi by sme rozbehli takisto výstavbu cyklotrás a pokračovali v realizácii participatívneho rozpočtu, do ktorého sa aktívne zapájajú občania svojím rozhodovaním o použití finančných prostriedkov mesta. Takisto budeme nápomocní pri realizácii významných developerských projektov, ktoré prebiehajú a sú v pláne, ako aj pri príprave príchodu nových investorov,“ dodal primátor.  

Foto
V Lipanoch svoj post obhájil Vladimír Jánošík / Mesto Lipany

Vedenie sa nemenilo ani v meste Lipany. O kreslo primátora sa síce uchádzali dvaja kandidáti, vo funkcii však zostal Vladimír Jánošík. V súčasnosti ho trápia najmä problémy s financiami či energetická kríza. Napriek tomu chce pokračovať v rozpracovaných projektoch.

„Za predošlé dve volebné obdobia sme si dali za prioritu, okrem iného, rozvoj cestovného ruchu. Po dlhých rokoch sa nám podarilo nájsť investora a spustiť prevádzku akvaparku, ktorý funguje z nášho geotermálneho vrtu. V tomto rozvoji cestovného ruchu by sme chceli pokračovať. Naše plány trochu marí situácia okolo obrovských cien energií, situácia, ktorú nám spôsobil covid a vojna na Ukrajine,“ vysvetlil Jánošík.

To podľa neho narúša plány samosprávy a brzdí ju v rozvoji najmä z hľadiska príjmov v rozpočte. Tento problém je spôsobený aj politickými udalosťami posledných dní. Mesto tak asi bude musieť prehodnocovať účasť na projektových aktivitách.

„V minulosti, keď sme podali projekt, borili sme sa skôr s problémom, aby sme boli úspešní. Dnes máme opačný problém. Pre budúci rok máme schválených asi päť projektov – rekonštrukcia knižnice, dva projekty sídliskových vnútroblokov, chceme zrealizovať projekt Eurovelo 11, ktorý prechádza cez mesto. A chceme ukončiť strategický projekt výstavby vodojemu. Na to potrebujeme finančné prostriedky na spoluúčasť. Nie je to len obligátnych päť percent, ale ceny materiálov v priebehu minulého roka išli radikálne hore a aj naša spoluúčasť sa zvýšila,“ uviedol Jánošík.

Foto
Moldavu nad Bodvou povedie Slavomír Borovský / Mesto Moldava nad Bodvou

Podobná predvolebná situácia ako v Lipanoch bola aj v Moldave nad Bodvou. O vedenie mesta tu tiež mali záujem dvaja kandidáti, víťazne z tohto súboja však vyšiel Slavomír Borovský.

„Vnímam jednu základnú vec, ktorú som hovoril aj na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva. To, čo vieme podporiť, sú v podstate deti a mládež, to znamená školy a škôlky a tam nájsť takú formu, ktorá by bola čo najmenej zaťažujúca pre rodičov. Druhú kategóriu tvoria starí a nevládni. V podstate, akou formou tam pomôcť tak, aby sme tam nieže navyšovali, ale našli spôsob, ako pomôcť našim starkým,“ uviedol Borovský.

Zároveň vníma súčasnú situáciu a jeho plánom do budúcna je ustáť všetky krízy.

„Máme vôľu dokončiť projekty a využiť tú nedostatočnosť financií na to, aby sme zase len predprojektovali mesto. To znamená, aby sme sa zase orientovali na projekty. Tie nám dovolia potom čerpať z eurofondov na takú základnú infraštruktúru, ktorá je nevyhnutná. V rámci príspevku pre najmenej rozvinuté okresy máme snahu získať financie na cesty, ktoré nám nahradia výpadok z rozpočtu,“ vysvetlil primátor.

V meste sa podľa neho rieši dennodenná potreba a nastavenie len krátkodobých cieľov. Tie dlhodobé nastaviť nevie, pretože aktuálna situácia mu neumožňuje ich následné naplnenie. Najväčším problémom bude podľa neho teda nastavenie rozpočtu.

Komentáre