Pripomíname si príchod vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

SlovenskoHistória

Od tejto udalosti uplynie tento rok 1159 rokov.

Solúnski bratia patria medzi najväčších misionárov kresťanstva v dejinách Európy. V slovenskej histórii majú dôležitú úlohu, pričom sa spomínajú aj v preambule Ústavy SR. 5. júl je štátnym sviatkom nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike.

Cyril a Metod prišli na naše územie na pozvanie veľkomoravského panovníka Rastislava. Pochádzali zo Solúna, v okolí ktorého žila v tom čase početná slovanská menšina a jej jazyk obaja ovládali.

Konštantín (Cyril) ešte pred odchodom na misiu vytvoril písmo, hlaholiku, prispôsobené na slovanskú reč a začal prekladať sväté knihy. Solúnski bratia prišli na Veľkú Moravu v lete v roku 863.

Počas pôsobenia rozvinuli vieroučnú, organizačnú a kultúrnu činnosť. Založili cirkevné školy, veľké úsilie venovali najmä prekladom Svätého písma a liturgických kníh do jazyka Slovanov pomocou abecedy, ktorú na tento cieľ zostavili. Podarilo sa im vyučiť prvých žiakov a vytvoriť preklady bohoslužobných kníh.

Foto
Od príchodu vierozvestcov uplynie tento rok 1159 rokov / TASR

Po štyroch rokoch sa rozhodli Veľkú Moravu opustiť, cestou do Byzancie ich však zastihlo pozvanie pápeža do Ríma. Pred hlavou Cirkvi obhájili svoje dielo a dosiahli kodifikovanie slovanskej reči ako ďalšieho liturgického jazyka, v ktorom možno vykonávať kresťanské obrady.

Po Konštantínovej smrti sa Metod vrátil na Veľkú Moravu, kde sa ujal správy cirkvi. Keď v roku 885 zomrel, jeho žiaci, ktorí obhajovali slovanskú liturgiu, museli z Veľkej Moravy odísť kvôli rozhodujúcemu vplyvu latinského kléru.

Pápež Ján Pavol II. vyhlásil v decembri 1980 svätých bratov Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy.

 

Zdroj: TASR

Komentáre