Príspevok za ubytovanie odídencov sa bude vyplácať do konca roka

SlovenskoVojna na Ukrajine

Dôvodom je pretrvávajúca vojna.

Vláda dnes rozhodla o predĺžení poskytovania príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny do konca roka. Urobila tak v súvislosti s predĺžením poskytovania dočasného útočiska kvôli pretrvávajúcej vojne za našimi východnými hranicami. Minister vnútra Ivan Šimko povedal, že výška príspevku sa nemení:

„Mnohí ubytovatelia si vytvorili s osobami z Ukrajiny naozaj priateľské vzťahy, ktoré pomáhajú vytvoriť prostredie vhodné na začlenenie sa do bežného života. Integrácia do spoločnosti a pokračovanie v bežnom spôsobe života sú veľmi dôležité a som preto rád, že na Slovensku vieme susedom z vojnou skúšanej Ukrajiny pomôcť s vytvorením druhého domova.“

Foto
Vláda rozhodla o predĺžení poskytovania príspevku za ubytovanie odídencov / TASR

Riaditeľ migračného úradu Ján Orlovský zdôraznil, že príspevky sú financované z prostriedkov Európskej únie, pričom nie je vylúčené, že sa budú upravovať:

„Aj z hľadiska samospráv, aj zo strany neziskových organizácií zaznieva požiadavka na to, aby boli príspevky motivačné pre ľudí, aby si hľadali intenzívnejšie prácu. Tam budeme potrebovať väčšiu spoluprácu s ministerstvom práce.“

Premiér Ľudovít Ódor skonštatoval, že o systémových opatreniach sa bude diskutovať:

„Podporné opatrenia môžu byť nemotivačné pre mnohých ľudí, ktorí sem prišli,“ uviedol Ódor s tým, že chce pomáhať najslabším, ktorí z objektívnych dôvodov nemôžu pracovať.

Príspevok je vo výške desať eur za jednu noc ubytovania odídenca, respektíve päť eur pri osobe do 15 rokov. Podmienkou je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom, ktorú treba predložiť obci. Po ukončení každého mesiaca sa samospráve predkladá výkaz o počte nocí, v ktorých prenajímateľ poskytoval odídencovi ubytovanie. On je povinný to osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre