Problémové hovädzie by vás hneď nezabilo. Riziká sú ale viaceré

VýchodSpravodajstvo

Na bitúnku je možné zabíjať len zdravé zvieratá, ktoré navyše nesmú byť v čase zabitia liečené. Poliaci to porušili.

Kauza hovädzieho mäsa z poľského bitúnku, na ktorom zabíjali chorý a nevládny dobytok, ukazuje na východ Slovenska. Regionálne veterinárne a potravinové správy v Košiciach aj v Prešove vykonávajú testy mäsa, no zatiaľ bez prevratných nálezov. Spoločnosť sa momentálne pýta, ako mohlo k niečomu takému vôbec dôjsť.

„Ide o potravinový podvod. Hovädzí dobytok sa môže zabíjať iba na bitúnkoch, ktoré sú schválené príslušným orgánom a majú pridelené schvaľovacie číslo, ktoré sa umiestňuje na zvieratá. To znamená, že dobytok bol zabitý na schválenom bitúnku a že mäso bolo posúdené ako požívateľné. Ak je mäso takto schválené, môže sa vyvážať do všetkých štátov Európskej únie,“ uviedol Jozef Nagy z Ústavu hygieny a technológie mäsa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

To, že mäso sa dostalo na náš trh, znamená, že túto schvaľovaciu známku malo. Rovnaké pravidlá platia aj pre naše bitúnky. Ak je schválený, môže mäso vyvážať do celej Európskej únie. Bitúnky bez týchto povolení sú označované aj ako predaj z dvora. Choré zvieratá alebo tie, ktoré vykazujú príznaky vychudnutosti, sa nesmú zabíjať pre ľudskú spotrebu. V tomto poľský bitúnok porušil európsku normu.

„Ak je to mäso naozaj z kráv, ktoré sme videli v reportáži, hrozia primárne dve riziká: mikrobiologické a chemické. Mikroorganizmy môžu spôsobiť najmä gastrointestinálne problémy, chemické nebezpečenstvo môže zaviniť najmä vývoj rezistencie voči antibiotikám. Riziková je aj konzumácia iných látok, ktoré vznikajú pri jeho rozklade,“ predstavil riziká konzumácie hovädzieho mäsa z problematického bitúnku Nagy.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Poľsko sa necíti vinné

Predstavitelia poľskej vlády popreli, že sa v krajine zabíjali choré kravy s cieľom predaja ich mäsa na spotrebu. Vyšetrovatelia Európskej únie pricestovali v pondelok (4.2.) na týždennú návštevu do Poľska, aby preskúmali podozrivé praktiky, keďže podľa mediálnych správ hovädzie mäso z chorých zvierat bolo vyvezené do viac než 10 krajín. Hlavný poľský veterinár Pawel Niemczuk uviedol, že dvaja vyšetrovatelia EÚ skúmajú dokumenty a rozprávajú sa s pracovníkmi, ktorí majú na starosti dohľad nad kvalitou mäsa. Tiež sa majú stretnúť s veterinárnymi inšpektormi a navštívia bitúnky.

Poľský veterinárny inšpektorát minulý týždeň zrušil bitúnku povolenie na prevádzku a úrady začali s vyšetrovaním. Poľskí predstavitelia ministerstva poľnohospodárstva a veterinári v pondelok vyhlásili, že testy nepreukázali žiadnu nákazu ani nebezpečenstvo, ktoré by ohrozovalo spotrebiteľov a trvali na tom, že 9,5 tony mäsa bolo stiahnutých z trhu len z preventívnych dôvodov.

 

Autor: MARTIN MAJDÁK

Komentáre