Problémy s vývozom odpadu v Košiciach pretrvávajú

KošiceSpravodajstvo

KOSIT viní zle zaparkované autá.

Začiatkom týždňa sme vás informovali o preplnených kontajneroch v metropole východu. Znížená frekvencia vývozu odpadu bola podľa našich informácií spočiatku spôsobená jednak šetriacim režimom mesta, ale aj chorobnosťou a nedostatkom vodičov. Spoločnosť KOSIT však tieto informácie nepotvrdila a odmietla sa k nim vyjadriť. Celkovú frekvenciu vývozu však považuje za dostatočnú.

V priebehu týždňa sa situácia nezlepšila a do redakcie nám prišli ďalšie podnety nespokojných Košičanov z mestských častí Západ a Staré Mesto. Preto sme opäť oslovili KOSIT.

„Zber a odvoz komunálneho odpadu v meste Košice prebieha podľa určeného harmonogramu, a to trikrát týždenne od bytoviek a jedenkrát týždenne od rodinných domov. Pri zbere je odvážaný odpad zo zberných nádob. Bežné smetiarske autá objemný odpad ako napríklad nábytok alebo elektroniku, ktoré sú uložené v blízkosti kontajnerových stanovíšť neodvezú, keďže na to nie sú konštrukčne prispôsobené. V prípade technických obmedzení, a to hlavne kvôli nedostupnosti stanovíšť v dôsledku blokovania prejazdu zvozového vozidla, dochádza ku sklzu oproti určenému harmonogramu,uviedla hovorkyňa spoločnosti Slavomíra Brzová.

Foto
Ilustračná fotografia / facebook.com/zacistejsivychod

Spoločnosť opakovane upozorňuje na nedostatočnú minimalizáciu odpadov zo strany obyvateľov, ako aj na nesprávne zaparkované osobné vozidlá, ktoré bránia mechanizmom odviezť odpad v stanovenom čase. Jeden z podnetov poslucháčov smeroval aj k nefunkčnosti bezplatnej zelenej linky, na ktorú sa opakovane nevedeli dovolať. Podľa KOSIT-u to je spôsobené preťaženosťou linky.

Komentáre