Prvé schodiská na Turgenevovej ulici sú opravené

KošiceSpravodajstvo

V pláne sú aj ďalšie rekonštrukcie.

V lete sme vás informovali o viacerých problémoch na Turgenevovej ulici. Či už išlo o nedokončenú rekonštrukciu vnútrobloku, prebytočnú a nebezpečnú lávku alebo havarijný stav schodísk. Tie by potrebovali zmenu k lepšiemu už roky a o nápravu sa snažia aj miestni občania. Jedným z nich je aj Stanislav Sonoga, ktorý za bezpečné schodiská bojuje už štyri roky:

„Témy, ktoré boli stotožnené s názormi viacerých spoluobčanov, to teda nie je len môj názor – a tieto témy boli potom odprezentované na mestskej časti, kde v tom čase vedenie mestskej časti ma informovalo v ponímaní, že to má riešiť mesto a mesto v podstate neriešilo tieto témy.

Foto
Niektoré schodiská sú už opravené / RÁDIO KOŠICE

Situáciu komplikoval aj sporný stav vlastníctva. Deväť schodísk je síce postavených na pozemkoch magistrátu, i napriek tomu im však nepatria. Mestská časť dostala na základe žiadosti povolenie na rekonštrukciu štyroch, ktorú musela zrealizovať na vlastné náklady. To sa podľa mestského poslanca Viliama Knapa začiatkom mesiaca čiastočne podarilo:

„Celkové náklady si vyžiadali sumu okolo 16-tisíc eur, ktoré mestská časť investovala do týchto dvoch schodísk. Som veľmi rád, že sa to podarilo dať do tohtoročného rozpočtu po dlhých rokoch čakania občanov aj nás, ktorí sme mali o to záujem a do budúcnosti chceme v týchto rekonštrukciách pokračovať.“

Zimná a letná údržba ostáva na pleciach magistrátu. Mestská časť chce najbližšie roky v rekonštrukciách schodísk pokračovať a to nielen na Turgenevovej, ale aj na susedných Železníkoch.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre