Prvorepublikové košické kino Centrál

KošiceHistoricKE

V polovici júna sa mal v Košiciach uskutočniť 29. ročník Art Film Festu. Organizátori najstaršieho medzinárodného filmového festivalu však prišli v apríli s nečakanou správou. Podujatie sa v tomto roku neuskutoční. A po roku 2020, kedy sa festival kvôli pandémii nekonal, a minulom roku, kedy umožnili covidové podmienky zorganizovanie len redukovaného päťdňového vydania, je to opäť smutná správa. Milovníci kvalitnej kinematografie v Košiciach však môžu v lete sledovať filmové klasiky i novinky v priestoroch, ktoré už desaťročia slúžia tomuto účelu a majú svoju jedinečnú atmosféru. V dnešnom článku si priblížime počiatky kina, ktoré dnes poznáme ako Kino Úsmev a v ďalšom si zaspomíname na filmové dianie v košickom amfiteátri.

Foto
Pohľad na Kasárenské námestie v 20. rokoch 20. storočia. V pozadí vidno vstup do kina Centrál s nápisom „Kino Centrál Mozi“  / HistoricKE

Kino Úsmev (predtým kino Centrál) sa nachádza na Kasárenskom námestí v objekte, ktorý spočiatku slúžil ako dôstojnícke kasíno. V Košiciach pôsobiaca Československá beseda hľadala po skončení vojny v rokoch 1919 – 1920 nový priestor pre slovenskú kultúru. Spoločne s podporou mešťanostu Dr. Mutňanského investovali do objektu na Kasárenskom námestí č. 4., bývalého vojenského kasína. Novovzniknutá akciová spoločnosť mala názov Československý dom, avšak nedokázala zabezpečiť potrebné finančné prostriedky na kúpu domu.

Objekt tak odkúpila spoločnosť Slovenskofilm, ktorá v tom istom čase získala povolenie od mesta na výstavbu letného kina v záhrade odkúpeného objektu. Československý dom v prenajatých priestoroch zriadil reštauráciu a svojim návštevníkom ponúkal české pivo, vo štvrtky a nedele koncertovala vojenská kapela. Od mája sa názov pohostinstva mení na Československý dom a kino Centrál.

S adaptačnými prácami sa skončilo koncom mája, a tak bolo kino Centrál slávnostne otvorené 3. júna 1922. Premietal sa film Kismet, ktorý divákom predstavil príbeh lásky a krásy orientu za sprievodu umeleckého orchestru. Novinový článok uverejnený k tejto príležitosti chváli najmä ostrosť projekcie, príjemné ceny, technologické vybavenie a zámer kina prezentovať len prvotriedne filmy.

Foto
Súčasťou bola aj kvalitná reštaurácia, reklama z roku 1926  / HistoricKE
Foto
Súčasťou bola aj kvalitná reštaurácia, reklama z roku 1929 / HistoricKE

Povolenie k prestavbe interiéru objektu udelilo policajné riaditeľstvo v júli a objekt bol skolaudovaný 12. októbra 1922. Slovenskofilm svoje košické kiná vrátane Centrálu odstúpil v roku 1924 filmovej spoločnosti Limbora, ktorá zanikla v roku 1927. Jej záväzky prebrala distribučná spoločnosť Union, z ktorej nakoniec vznikla v roku 1929 košická pobočka distribučnej spoločnosti Universal. Toto obdobie sa v novinách označuje ako vznik „košického kinového kartelu.“

Z časopiseckých a novinových článkov sa však ďalej dozvedáme o kritike jeho programu, ktorý neobsahoval dostatok filmov domácej produkcie. Tento stav nie je typický len pre kino Centrál a týkal sa všetkých ostatných kín na Slovensku. 27. marca 1937 bolo spoločnosti Kosmos s. r. o. so sídlom na Štefánikovej ulici č. 82 v Košiciach udelené stavebné povolenie na prestavbu interiéru kina Centrál. K budove pribudla čakáreň, vestibul a riadne upravené chodníky. V júni 1937 kinematografickú licenciu na prevádzku kina Centrál získal Adriány Mikuláš.

Foto
Letná záhradka pri kine Centrál  / HistoricKE
Foto
Reklama na reštauráciu v Československom dome, rok 1930  / HistoricKE

Po viedenskej arbitráži pripadli Košice 2. novembra 1938 Maďarsku a od 15. januára 1939 prestali platiť všetky kinematografické licencie vydané do 6. októbra 1938. Kino Centrál mení svoj názov v auguste 1942 na kino Vigadó (Veseliareň). Po oslobodení Košíc boli na základe poštátňovacieho prezidentského dekrétu z roku 1945 menovaní na základe návrhov miestnych národných výborov dočasní správcovia kín, ktorí nemali dostatočnú kvalifikáciu.

V roku 1953 vznikol v Košiciach úrad Správy mestských kín, ktorý prevzal kontrolu nad všetkými košickými kinami. Kino počas éry „socíku“ bolo premenované na Kino Úsmev. Premietalo sa v ňom prakticky nepretržite až do roku 2012, kedy sa kino definitívne pre divákov zatvorilo.

Pamätník štyroch politických režimov, jedného požiaru, troch správcov, troch rekonštrukcií, nespočetného množstva divákov, filmov a zamestnancov sa v roku 2016 dočkal znovuotvorenia a začiatku svojej novej éry. V júni 2015 poslanci košického mestského zastupiteľstva jednohlasne schválili prenájom Kina Úsmev občianskemu združeniu Cinefil, ktoré mestu predložilo detailný projekt revitalizácie kina. V ňom sa mestu a jeho obyvateľom zaviazalo do piatich rokov premeniť Kino Úsmev na „mestské kino a Centrum audiovizuálnej kultúry,“ jediné svojho druhu na Slovensku. OZ Cinefil sa premietaniu, propagácii a podpore filmovej tvorby v Košiciach venuje od roku 2003. V minulosti prevádzkovalo napr. obľúbený filmový klub Cinefil na Dominikánskom námestí a filmový klub Biograf v priestoroch Východoslovenskej galérie.

Foto
Kino Úsmev dnes  / Kino Úsmev

Vo štvrtok 9. júna 2016 Kino Úsmev začalo svoju novú éru. Program kina je zameraný na kvalitnú filmovú produkciu pre všetky vekové kategórie vrátane rodín s deťmi a seniorov, ako aj na premiéry aktuálnych titulov. V prvej fáze revitalizácie bola v kine nainštalovaná najnovšia digitálna technológia podľa štandardov DCI. Kino je tak schopné premietať najnovšie tituly vo vysokej digitálnej kvalite, ako aj staršie filmy z klasických premietačiek, ktoré boli v kine zachované. Obyvatelia a návštevníci mesta sa môžu tešiť aj z kaviarne s letnou terasou v parku pred kinom. Kino Úsmev je tiež oficiálnym festivalovým kinom filmového festivalu Art Film.

Foto
Interiér Kina Úsmev dnes  / Kino Úsmev

 

Autor: HistoricKE

 

Komentáre