Rastúce ceny energií ohrozujú aj chod košických univerzít

KošiceSpravodajstvo

Školy sa zatvárať nebudú.

Všetky oblasti života aktuálne ovplyvňuje situácia na trhu s cenami energií. Inak to nie je ani v školstve. Vzdelávacie inštitúcie žiadajú štát o pomoc, keďže im náklady na energie stúpajú aj päťnásobne. Premiér si preto minulý týždeň  vyžiadal od všetkých škôl presnú informáciu, akú majú ročnú spotrebu elektrickej energie. V prípade, že ich bude mať, posunie ich ministerstvu hospodárstva a rezortu financií. Ubezpečil však, že sa školy zatvárať nebudú.  

Slovenská rektorská konferencia ale upozorňuje na to, že vysokým školám hrozí kolaps. Vyzýva preto vládu, aby zvrátila negatívny vývoj ich financovania či kompenzovala výpadky spôsobené energetickou krízou. Ak sa tak nestane, od 17. novembra prestanú vyučovať. S podporou vlády ráta aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podľa hovorkyne Laury Hoľanovej vzrastú univerzite náklady o vyše 32 percent, čo predstavuje asi 630-tisíc eur. Aj napriek tomu ale na online výučbu prejsť neplánujú.

„Ak má univerzita napĺňať svoje základné poslanie, nemôže obmedziť svoje činnosti v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Samozrejme, že skúsenosti s online vzdelávaním budeme naďalej využívať ako doplnkovú formu vzdelávania, ale chceme sa vyhnúť nahrádzaniu výučby v online priestore z energetických dôvodov. Pripravujeme operatívne usmernenia pre zamestnancov a študentov, aby sa neprekurovali priestory, šetrilo sa elektrickou energiou a znižovala sa uhlíková stopa produkovaná v kampuse univerzity,“ uviedla Hoľanová.

Foto
Univerzity pripravujú energetické opatrenia / KOŠICE ONLINE

Súčasťou dlhodobých opatrení je aj realizácia zateplenia jednotlivých budov, regulácia vykurovania či optimalizácia spotreby elektrickej energie postupnou výmenou klasických žiaroviek za úsporné svietidlá. Univerzita má vypracovaný taktiež dlhodobý plán na obnovu vozového parku, ktorého cieľom je postupne nahradiť autá s klasickými spaľovacími motormi za elektro autá a autá s hybridným pohonom. 

O milión eur stúpli náklady na energie aj Technickej univerzite v Košiciach (TUKE). Ide o 20-percentné zvýšenie, o ktorého dofinancovanie žiada od štátu. TUKE sa podľa svojho vyjadrenia v súčasnosti pripravuje na zložitú situáciu s cenami energií a zvažuje možnosti energetických úspor. Inak to nie je ani na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF).

„Ako ovplyvní rast cien energií a inflácia fungovanie univerzity môžeme zatiaľ vyčísliť podľa aktuálnych prepočtov. Kým v roku 2021 potrebovala UVLF na úhradu za zemný plyn 351 664 eur, v roku 2022 to bude už takmer 1,5 milióna eur a v roku 2023 až vyše 2 miliónov eur. Zvýšila sa aj cena elektrickej energie, a to na viac ako dvojnásobok oproti roku 2021. V roku 2021 univerzita uhradila niečo vyše 350-tisíc eur, v roku 2022 to bude už vyše 850-tisíc eur,“ povedala hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.

Už počas leta sa začala diskusia k problematike energetickej nezávislosti univerzity, resp. k jej zníženiu. Do úvahy by pripadalo inštalovanie peletovacieho zariadenia a pretransformovanie systému kúrenia na pelety, ako aj inštalácia fotovoltaiky. Takáto zmena si ale vyžiada investíciu do technickej realizácie.  Inštaláciou fotovoltaiky plánuje UVLF ušetriť finančné prostriedky za elektrickú energiu, avšak proces je zložitý a dlhodobý a finančne sa hýbe na úrovni 300-tisíc eur. Aktuálne sú obe akcie v príprave. Univerzita plánuje prijímať ďalšie úsporné opatrenia vo všetkých svojich objektoch. O ich forme a rozsahu bude diskutovať so všetkými zainteresovanými - zamestnancami i študentmi hneď od začiatku nového akademického roka. Predpokladá sa, že každý bude musieť zniesť istú formu diskomfortu, no opatrenia nenarušia kvalitu a rozsah výučby ani služieb pre verejnosť.  

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre