Rekonštrukcia Cesty Jána Pavla II. je v nedohľadne

KošiceSpravodajstvo

Mesto chce, aby súčasťou projektu bola aj výstavba cyklochodníka.

Frekventovaná cesta na Ulici Jána Pavla II. v mestskej časti Košice – Sídlisko KVP sa tak skoro nebude rekonštruovať. Mesto predpokladalo začiatok opráv v mesiacoch júl – august. V apríli mestská časť listom informovala, že realizuje verejné obstarávanie na dodávateľa, ale doposiaľ ho však nevypísala. Dôvodom je to, že Magistrát mesta Košice chce, aby opravu cesty financoval developer a aby bol jej súčasťou aj cyklochodník.

Cestu vlastní mesto a v jej blízkosti by sa mal vybudovať rezidenčný komplex. „Rozpadáva sa podložie cesty. V čase špičky ňou v oboch smeroch prejde viac ako 500 áut za hodinu. Ak budú realizované projekty bytovej zástavby, ktoré sú v tejto lokalite plánované, počet sa zvýši na 1000 áut. Táto cesta je dlhodobo zanedbaná,“ uviedol starosta mestskej časti Košice – Sídlisko KVP Ladislav Lörinc s tým, že predpokladaná suma na opravu necelého jedného kilometra cesty bola vyčíslená na približne jeden milión eur. Podľa pôvodnej projektovej dokumentácie, ktorá nepočítala s cyklotrasou, by malo ísť o sumu 1,2 až 1,5 milióna eur. „Z dôvodu plánovaných stavebných prác a s tým spojenou prítomnosťou ťažkých mechanizmov, ako aj v súvislosti s finančným príspevkom developera, o ktorom rokujeme, sme sa rozhodli posunúť termín rekonštrukcie cesty na neskôr,“ skonštatoval hovorca mesta Košice Vladimír Fabian. Cesta sa mala pôvodne rekonštruovať z vlastných zdrojov mesta.

Foto
Sídlisko KVP / TASR

Lörinc tvrdí, že o opravu žiada od roku 2017: „Všetky vedenia mesta sa vyhovárajú na plánovanú zástavbu. Viaceré projekty, ktoré sú v danej lokalite plánované, však nemajú stavebné povolenie, ani neprebehlo územné konanie.“ Kým sa reálne začne stavať, môžu podľa neho prejsť roky. Mesto Košice 24. apríla zaslalo mestskej časti list, v ktorom ho informovalo o plánovanej oprave miestnej komunikácie. „Toho času sa realizuje verejné obstarávanie na výber dodávateľa,“ píše sa v liste.

Keďže sa v letných mesiacoch práce nezačali, Lörinc sa opäť obrátil na magistrát. „Primátor požiadal doplniť do projektu cyklotrasy. Keďže dodávateľ nie je vysúťažený, v tomto roku k rekonštrukcii cesty nedôjde. Mestská časť nemôže investovať do cudzieho majetku a je to práve mesto Košice, ktoré by malo investovať do svojho majetku, aj preto, že táto cesta je veľmi obľúbená a výhľadovo bude zaťažená ešte vo väčšej miere,“ dodal Lörinc s tým, že už teraz je napojenie tejto cesty na Triedu KVP v čase rannej a popoludňajšej špičky za hranicou znesiteľnosti.

Magistrát potvrdil, že nebolo vypísané verejné obstarávanie na rekonštrukciu cesty. Ako vysvetlil Fabian, v čase písania listu sa uvažovalo o jeho vypísaní: „Pár dní po zaslaní listu na mestskú časť sme na základe odporúčaní z porady primátora mesta rozhodli postupovať iným spôsobom. V rámci novej stratégie mesta sme prehodnotili náš pôvodný zámer.“ Všetky ďalšie líniové stavby, ktoré mesto odvtedy schvaľuje, podliehajú komplexnému posúdeniu. „V ňom sa napríklad skúma aj možnosť, či sa v danom úseku nedá postaviť aj cyklochodník, respektíve združený chodník pre peších a cyklistov,“ dodal Fabian. V súčasnosti sa pracuje na najoptimálnejšej podobe cyklochodníka v rámci Ulice Jána Pavla II. a jeho trasovaní.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre