Rekonštrukcia cesty k vodnej nádrži Ružín si vyžiada milióny eur

VýchodSpravodajstvo

Ukončená by mala byť do septembra.

V Košickom kraji sa začala rozsiahla rekonštrukcia cesty od hranice okresov Košice a Košice – okolie až po most cez vodnú nádrž Ružín. Oprava, ktorú realizuje Košický samosprávny kraj (KSK), je financovaná v rámci projektu Integrovaný regionálny operačný program, pričom náklady sú na úrovni viac ako 6,7 milióna eur.

„Na riešenom úseku je poškodený kryt vozovky, nachádzajú sa tu početné výtlky, deformácie, trhliny a lokálne sieťové rozpady. Aj z dôvodu, že na území nejestvuje nadradená dopravná infraštruktúra a do mnohých obcí nevedie železničná trať, považujeme túto cestu z hľadiska verejnej osobnej dopravy za mimoriadne významnú a jej rekonštrukcia je nevyhnutná,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Opravy sa začali v polovici mája a doposiaľ bolo položených približne 1100 metrov nového asfaltu. Pracovníci aktuálne asfaltujú úsek od zastávky Zlatník k mostu ponad Ružín. Vymenené boli aj zvodidlá v dĺžke 400 metrov. V júni je v pláne nastriekanie vodorovného dopravného značenia na novej ceste, v ďalšom kroku bude zrekonštruovaná vozovka od hranice okresu po Košickú Belú.

Foto
Rekonštrukcia si vyžiada milióny eur / facebook.com/kosickykraj

Cesta vykazovala neúnosnú vozovku a nevyhovujúce asfaltové vrstvy. Existujúce autobusové zastávky na ceste boli bez zastávkového pruhu a nástupíšť a v niektorých úsekoch chýbali zvodidlá. Vzhľadom na neustály nárast cestnej dopravy bola podľa kraja rekonštrukcia cesty v tomto úseku nevyhnutná.

Súčasťou projektu je aj úprava autobusovej zastávky a nástupišťa Zlatník, výstavba zástavkových pruhov pre štyri zastávky, osvetlenie priechodov pre chodcov a preložka káblov.

Úprava vozovky prebieha postupne po celistvých úsekoch v polovičných profiloch, aby práce neobmedzili dopravu v oboch smeroch. Práce by mali byť hotové do konca septembra 2023.

 

Zdroj: SITA

Komentáre