Rekonštrukcia košického krematória bude stáť vyše dva milióny eur

KošiceSpravodajstvo

Mala by byť ukončená do konca júna.

V apríli minulého roka sa pri hlavnom vchode do košického krematória prepadol kus výstuže strechy a uvoľnila sa sutina a časť drevenej konštrukcie. Následne v októbri začala oprava strechy a počas jej demontáže boli zistené aj poruchy na obvodových stenách veľkej obradnej miestnosti.

„Statik aj projektant skonštatovali, že nebol dodržaný navrhovaný technologický postup pri budovaní ostenia, čo v spojení s priesakmi strechy viedlo k rovnakým poruchám, aké viedli k pádu časti strešného podhľadu z pórobetónových panelov. Statický posudok nariadil demontáž obvodových stien veľkej obradnej miestnosti a vybudovanie celej konštrukcie nanovo,“ povedal hovorca Správy mestskej zelene Peter Sasák s tým, že na základe odporúčaní statika podpísali so zhotoviteľom dva dodatky o prácach naviac.

Cena projektu sa podľa Sasáka zvýšila z 1,64 milióna eur na viac ako 2 milióny eur:

„Konečná suma nákladov na rekonštrukciu bude známa až po oficiálnom ukončení všetkých zmluvných prác.“

Foto
Rekonštrukcia krematória napreduje / facebook.com/smszkosice

Súčasťou projektu je aj výmena elektroinštalácie vrátane úsporných svietidiel, rekonštrukcia zdravotechnických inštalácií či vzduchotechnických zariadení, zateplenie obalového plášťa vybraných časti objektu či výmena obkladov a zasklených stien.

Oprava pokračuje podľa platného harmonogramu prác, takmer úplne ukončené sú práce na prestrešení nad malou sálou, žiaroviskom a kancelárskymi priestormi. Ukončená je väčšina prác na vzduchotechnike a obnove elektrických rozvodov,“ dodal Sasák.

Stavebný ruch sa aktuálne ozýva z priestoru nad hlavnou sálou, kde začala demontáž stropných a stenových pórobetónových panelov. Smútočné obrady v krematóriu by sa mohli obnoviť v júli tohto roka.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre