Rekonštrukcia strechy košického krematória ide do finále

KošiceSpravodajstvo

Otvorené by mohlo byť v polovici budúceho mesiaca.

Havarijný stav strechy košického krematória znemožnil vykonávať smútočné obrady už v prvej polovici minulého roka. Statický posudok vtedy odhalil poškodenie nosnej konštrukcie a statik preto kvôli bezpečnosti navrhol uzavrieť vstup do krematória v okolí piatich metrov. Správa mestskej zelene, ktorá objekt spravuje, uviedla, že je to dôsledok nedostatočnej starostlivosti zo strany predošlého nájomcu.

Vstup do priestorov je doposiaľ možný len bočným vstupom a smútočné obrady boli presunuté na Verejný cintorín. Košické mestské zastupiteľstvo takto pred rokom odhadovalo, že oprava strechy vyjde na milión eur a na financovanie plánovalo využiť rezervný fond. Pri vypísaní verejného obstarávania stúpla cena na 1,5 milióna a po začatí prác sa odhalili nedostatky, ktoré ju navýšili o ďalších 100-tisíc eur. Podľa Petra Sasáka zo Správy mestskej zelene ale boli nútení pristúpiť v určitých častiach aj k celkovej výmene strechy, nielen k jej sanácii:

„Počas prác sa zistili ďalšie nedostatky, problémy a havarijné stavy. Statik tu chodil, dá sa povedať, že pravidelne, lebo pri tej demontáži stropných panelov sa odhalili aj poruchy na obvodových stenových paneloch hlavnej sály. Takisto sa odhalili ďalšie nedostatky, s ktorými by sme nemohli sprevádzkovať budovu, takže sme ich museli opravovať, museli sa tie veci odstrániť. A to tú sumu navýšilo. Dá sa povedať, že nešlo o jednoduché úlohy, lebo napríklad stenové panely v hlavnej sále boli v stave, že hrozil domino efekt pádu a muselo sa to robiť opatrne za zvýšených bezpečnostných previerok a podobne.“

Foto
Rekonštrukcia krematória napreduje / RÁDIO KOŠICE

Každý dodatok tak dávali na posúdenie statika, čo bolo pri nevyhovujúcom stave strechy krematória nevyhnutné.

„Čo je najviditeľnejšie a určite si to ľudia všimnú, tak to je ten obvodový plášť, ktorý sa menil. To je práve kvôli tomu, že sa tu menili celé nosné konštrukcie. Čiže aj tá strecha je komplet nová, aj tie podhľady. Takže síce budova vyzerá možno podobne ako predtým, ale všetky tie krycie lamely sú nové, takže aj to opláštenie budovy. Ďalej sa menilo čelné okno vo veľkej sále, vstupné dvere, vstupné okná, aj tá stena v hlavnej sále. Elektroinštalácia sa musela vymeniť, lebo už nezodpovedala normám, strecha... Aj nad žiaroviskom boli nahradené staré svietidlá novými v rámci výmeny elektroinštalácie, strešné svetlíky boli vymenené,“ vymenoval Sasák.

 

Galéria k článku

 

Postupne sa tak nabaľovali náklady a výsledná cena je na úrovni 2,2 milióna eur. Podľa Sasáka sa už ale práce blížia do finále:

„Prakticky my stojíme teraz tak, že sa už začalo preberacie konanie stavby. Čiže postupne sa preberajú jednotlivé prvky stavby, spisujú sa  nedostatky, opravujú sa a pripravujeme sa už na kolaudáciu.

Podľa jeho slov to ale nie je ani zďaleka všetko, čo by sa malo na krematóriu opraviť. Tieto práce len sanovali havarijné stavy. Pripravuje sa  aj druhá fáza rekonštrukcie, vďaka ktorej by chceli zefektívniť využívanie energií v rámci budovy či opravy niektorých interiérových priestorov. To je ale podľa Sasáka otázka ďalekej budúcnosti:

„Ja len verím tomu, že ten kolaudačný proces už bude bez problémov, prebehne rýchlo, aby sme v júli mohli otvoriť krematórium pre verejnosť, aby sa tu zas mohli presťahovať obrady.“

Krematórium podľa neho otvoria v polovici budúceho mesiaca.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre