Rekonštrukcia ulice v Spišskej Novej Vsi si vyžiada obmedzenia

VýchodSpravodajstvo

Opravia sa chodníky či parkoviská.

V Spišskej Novej Vsi sa začala prvá etapa rekonštrukcie Koceľovej ulice. V pláne je postupne obnoviť chodníky v celej dĺžke, parkovacie miesta a komunikáciu. Keďže však ide o finančne náročný projekt, mesto ho rozdelilo na etapy. Tá prvá si vyžiada 80-tisíc eur.

„V prvej fáze sa práce budú realizovať na chodníkoch v úseku od Kollárovej ulice po križovatku s Rastislavovou ulicou pozdĺž bytových domov číslo 14 - 22 a 13 - 23. Obnova bude pozostávať z búracích prác - odstránenia pôvodných konštrukčných vrstiev chodníka a pôvodných betónových obrubníkov a z osadenia nových. Následne sa zrealizuje podkladová vrstva chodníka zo štrkopiesku a neskôr pribudne aj asfalt,“ uviedla samospráva.

Foto
Ulica sa bude opravovať v etapách (Ilustračná fotografia) / TASR

Opravia sa aj prístupové chodníky k jednotlivým vchodom a tiež sa zrekonštruuje a doplní chodník, ktorý bude navádzať chodcov na chodník na Kollárovej ulici.

„Tak ako pri iných stavbách aj v tomto prípade žiadame obyvateľov ulice o rešpektovanie obmedzení zo strany zhotoviteľa. Ten sa zaväzuje podľa zmluvy o dielo vykonať stavebné práce v lehote maximálne 70 kalendárnych dní,“ dodalo mesto.

 

Zdroj: TASR

Komentáre