Rekonštrukcii cesty v prešovskej mestskej časti Kúty predchádza vysporiadanie pozemkov

PrešovSpravodajstvo

Cieľom je v čo najkratšom čase začať so stavebnými prácami.

Cesta v prešovskej mestskej časti Kúty je dlhodobo v havarijnom stave. Napriek tomu, že v minulosti  bola spracovaná projektová dokumentácia k návrhu odvodnenia, nedošlo k spoločnej dohode medzi radnicou a vlastníkmi pozemkov. Prešovská samospráva sa snaží postupne vysporiadať pozemky pod komunikáciou. Väčšina vlastníkov podpísala kúpne zmluvy vrátane tých, ktorí žijú v zahraničí.

Hovorkyňa mesta Prešov Terézia Rácová zdôraznila, že cieľom je v čo najkratšom čase začať so stavebnými prácami:

„Aj z rokovania mestskej rady (MsR) dňa 6.9.2023 vyplynulo odporúčanie poslancov Mestskému zastupiteľstvu v Prešove na najbližšom zasadnutí schváliť bod programu Návrh MP – vysporiadanie – SPF – Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie Kúty,“ uviedla Rácová s tým, že cesta má aktuálne 53 vlastníkov, z ktorých 39 ľudí podpísalo kúpne zmluvy a 9 osobám boli odoslané:

„Podpisy zmlúv s dvoma vlastníkmi sú v štádiu, ktoré smeruje k riešeniu. Bod, o ktorom rokovali poslanci počas zasadnutia MsR, sa týkal šiestich vlastníkov pozemkov, ktoré spravuje Slovenský pozemkový fond (SPF).“

Foto
Cesta v prešovskej mestskej časti Kúty je v havarijnom stave / Mesto Prešov

Rekonštrukcia prispeje k skvalitneniu obslužnosti územia nielen pre automobilovú dopravu, ale aj pre chodcov a cyklistov. Primátor Prešova František Oľha skonštatoval, že tieto aktivity sú zaradené v programe rozvoja mesta:

„Cieľom mesta Prešov je riešiť nielen lokálny problém zaplavovania časti ulice v podobe odvodnenia daného úseku, ale nazerať na to aj koncepčne a zamerať sa na rekonštrukciu dotknutej oblasti ako celku.“

Radnica momentálne pracuje na aktualizácii rozpočtu k projektovej dokumentácii a po majetkovoprávnom vyrovnaní pozemkov plánuje začať s rekonštrukciou za približne 450-tisíc eur.

Komentáre