Rekonštrukciu mosta cez Ružín chcú začať čím skôr

VýchodSpravodajstvo

Hotová by mala byť do piatich mesiacov.

Stavenisko rekonštrukcie mosta cez Ružín si už tento týždeň prevezme víťazná firma Strabag s.r.o, ktorá prichádza s pomerne jednoduchým riešením, oproti tomu pôvodnému. Podľa riaditeľa správy ciest Košického samosprávneho kraja Zoltána Bartoša sa harmonogramy upresnia.

„Chceme to tak koordinovať, aby sme čím skôr začali realizáciu a samozrejme dodávateľ prisľúbil dodržať termín, to znamená päť mesiacov. Budeme rokovať tak, aby sme čím skôr realizovali aj administratívne práce a následne, aby mohla realizácia čím skôr nastúpiť,“ uviedol a dodal, že zároveň dôjde aj k rozšíreniu stavebných prác na obchádzkových trasách.

„V rámci bezpečnosti, aj kvality objazdu, rozširujeme takzvané niky alebo niektoré úseky obchádzkovej trasy Zlatník – Opátka. A takisto sa pracuje na zosuve Obišovce - Ruské Pekľany, to je z druhej strany,“ doplnil Bartoš.

Foto
Ilustračné foto / TV KOSICE

Apelovali na úpravu pilierov

Prijaté riešenie spochybňovali na dnešnom zasadnutí KSK niektorí poslanci, podľa ktorých je potrebné zaručiť jeho dlhodobejšiu funkčnosť. S pozmeňujúcim návrhom vystúpil poslanec Igor Jutka, podľa ktorého je potrebná rozsiahlejšia úprava, ako navrhnutá oprava mostovky.

„Myslím si, že je dobré, že prebehne úprava mostovky. Je to veľký prínos, urobí sa to možno v krátkom časovom úseku. Na druhej strane si myslím, že do budúcna, ak neurobíme úpravu pilierov, lebo tento most má 60 rokov a viac, neurobí sa úprava svahov a brehov na oboch stranách mosta, za päť, možno sedem rokov budeme tam, že znova bude potrebné nejakú úpravu mosta zrealizovať,“ vysvetlil Jutka.

Zároveň požadoval aj dodatočné posúdenie nezávislými odborníkmi v čo najkratšom čase. Tento návrh však neprešiel a poslanci sa uzniesli na prijatom návrhu vyplývajúcom z výsledkov verejného obstarávania, ktoré sa skončilo minulý týždeň. Zmluva s víťazom obstarávania sa však mala podpísať už v marci.

„V každom prípade tri mesiace je už výpadok, mohlo sa robiť, počasie by bolo dovoľovalo už pracovať, pretože všetky predchádzajúce kroky k tomu smerovali. Úrad pre verejné obstarávanie veľmi detailne hodnotil celý postup. Konštatoval jedno, že nedošlo v žiadnom procese k porušeniu zákona a ukázalo sa, že aj mimoriadna situácia, ktorú vyhlásil Okresný úrad, bola na mieste,“ konštatoval predseda KSK Zdenko Trebuľa.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre