Rekonštrukčné práce na prešovskej stanici pokračujú. Cestujúci budú môcť využívať viaceré novinky

PrešovSpravodajstvo

V podchode postupne otvárajú jednotlivé prevádzky.

V metropole Šariša sa aj naďalej pokračuje v modernizácii a rekonštrukcii prestupového uzla na Masarykovej ulici. Ako informovala odborná referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Novotná, práce sa realizujú podľa stanoveného harmonogramu, pričom doba výstavby je zazmluvnená na štrnásť mesiacov od odovzdania staveniska. V podchode stanice sa vymenil strop, ktorý bol v havarijnom stave. Zároveň došlo k výmene obkladov, dlažby a osvetlenia. Realizácia prác v exteriéri závisí aj od poveternostných podmienok. Po ukončení prác v prvej etape bude rekonštrukcia pokračovať v druhej etape, ktorej súčasťou je plánovaná úprava spevnených plôch predstaničného priestoru.

Foto
Vizualizácia prešovskej stanice / Mestský úrad Prešov

„Modernizácia predstaničného priestoru zahŕňa vybudovanie východu s eskalátormi a s výťahom na zastávku MHD pri ŽSR, vybudovanie únikovej rampy na strane ŽSR, ďalej rekonštrukciu únikového schodiska z podchodu na zastávky MHD pri SAD, vybudovanie vonkajšieho výťahu na zastávku MHD pri SAD, opravu travertínového obkladu, exteriérového schodiska a rampy pri SAD,“ uviedla Novotná s tým, že tieto stavebné opatrenia zlepšia dostupnosť a pohodlnejší nástup pre cestujúcich s obmedzenou pohybovou schopnosťou, ako aj pre cestujúcich s detským kočíkom. Zároveň zaručia bezpečné pristavenie vozidiel čo najbližšie k nástupnej hrane nástupišťa pre pohodlné nastupovanie a vystupovanie cestujúcich.

Foto
Vizualizácia prešovskej stanice / Mestský úrad Prešov

„V rámci modernizácie zastávok MHD budú nainštalované nové moderné informačné systémy, ktoré budú informovať napríklad aj o príchodoch vozidiel jednotlivých liniek, zobrazovať upozornenia na obmedzenia v doprave z centrálneho dispečingu, ale aj informácie o pripravovaných zmenách v cestovných poriadkoch. Inteligentné zastávky s hlasovými informáciami umožnia pohodlnejšie cestovanie aj zdravotne znevýhodneným skupinám obyvateľstva,“ doplnila Novotná. Celkové náklady na projekt, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej únie, sú vyčíslené na približne dva milióny eur.

 

Autorka: JANA TOMAŠKOVIČOVÁ

 

 

 

Komentáre